Adresy i telefony

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 
kontakt e-mail: biuro@wm.wroc.pl
 
 
SIEDZIBA GŁÓWNA SPÓŁKI: UL. REJA 53-55, WROCŁAW 50-343
 
godziny otwarcia 7.30 – 15.30
 
Kancelaria 7.00 - 17.30
 
fax 71 323 57 50
 
tel. 71 323 57 10
 
Sekretariat tel. 71 323 57 00
 
                                                                                                    
 
 
Prezes, Dyrektor Naczelny Monika Tendaj-Bielawska
Wiceprezes, Dyrektor Techniczny Juliusz Zieliński
Zastępca Dyrektora Naczelnego- kontroler finansowy Remigiusz Arendarski
Dyrektor Pionu ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Pionu Finansowego Krystyna Urbańczyk
Dyrektor Pionu Organizacyjnego Jarosław Bogusz
Z-ca Dyrektora Pionu Technicznego Adam Bułkowski

 

 
informacje dla mediów - Katarzyna Galewska tel. 71 323 57 11, kom. 722 120 111
e-mail: katarzyna.galewska@wm.wroc.pl
 
 
pełnomocnik ds. kontaktów z klientem - Ewa Gorzkowska - tel. 71 323 57 02,
kom. 722 120 105, e-mail: ewa.gorzkowska@wm.wroc.pl
                                 
 
BIURA OBSŁUGI KLIENTA
 
Biuro Obsługi Klienta nr 11 - tel. 71 326 41 02, fax 71 328 20 27
ul. Skłodowskiej-Curie 63a
Wrocław, 50-369
biuro czynne w godz:
7.00-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 722 120 107
 
 Biuro Obsługi Klienta nr 4 - tel/fax. 71 321 13 24
ul. M. Wrocławczyka 40-42
Wrocław 50-380
biuro czynne w godz:
7.00.-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 47
 
Biuro Obsługi Klienta nr 6 - tel. 71 333 24 11, fax 71 336 37 55
ul. Gazowa 20
Wrocław 50-513
biuro czynne w godz:
7.00-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 49
 
Biuro Obsługi Klienta nr 8 -tel/fax 71 325 37 57
ul. Galla Anonima 4,
Wrocław 51-162
biuro czynne w godz.
7.00-17.30 pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 51
 
  
 
SIEDZIBA KOMÓRKA TELEFONY
ul Mikołaja Reja 53-55 Zespół Księgowej Obsługi Zasobu 71 323 57 57
Zespół ds. Zarządzania Operacyjnego i Kontrolingu 71 323 57 20
- rozliczenia mediów 71 323 57 71
Sekcja ds. Regulacji Prawnych Nieruchomości 71 323 57 22
  71 323 57 44
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 71 323 57 19
71 323 57 17

Kadry

 

71 323 57 12

 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63a Zespół Techniczno-Inwestycyjny 71 323 57 29
Zespół Remontowo-Rozbiórkowy 71 326 41 21

Zespół ds. Windykacji

- sprawy sądowe

- ulgi w spłacie zadłużenia

- postępowania egzekucyjne

71 326 41 52

71 326 41 17(23)

71 326 41 12(16)

71 326 41 04