Adresy i telefony

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 
kontakt e-mail: biuro@wm.wroc.pl
 
 
SIEDZIBA GŁÓWNA SPÓŁKI: UL. REJA 53-55, WROCŁAW 50-343
 
godziny otwarcia 7.30 – 15.30
 
Kancelaria 7.00 - 17.30
 
fax 71 323 57 50
 
tel. 71 323 57 10
 
Sekretariat tel. 71 323 57 00
 
                                                                                                    
 
 
Prezes, Dyrektor Naczelny Monika Tendaj-Bielawska
Wiceprezes, Dyrektor Techniczny Juliusz Zieliński
Dyrektor Pionu ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Pionu Finansowego Krystyna Urbańczyk
Dyrektor Pionu Organizacyjnego Jarosław Bogusz
Zastępca Dyrektora Naczelnego- kontroler finansowy Remigiusz Arendarski
Z-ca Dyrektora Pionu Technicznego Zenon Ćwik

 

 
informacje dla mediów - Rafał Bernasiński tel. 71 323 57 11, kom. 722 120 111
 
 
pełnomocnik ds. kontaktów z klientem - Ewa Gorzkowska - tel. 71 323 57 02,
kom. 722 120 105, e-mail: ewa.gorzkowska@wm.wroc.pl
                                 
 
BIURA OBSŁUGI KLIENTA
 
Biuro Obsługi Klienta nr 11 - tel. 71 326 41 02, fax 71 328 20 27
ul. Skłodowskiej-Curie 63a
Wrocław, 50-369
biuro czynne w godz:
7.00-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 722 120 107
 
 Biuro Obsługi Klienta nr 4 - tel/fax. 71 321 13 24
ul. M. Wrocławczyka 40-42
Wrocław 50-380
biuro czynne w godz:
7.00.-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 47
 
Biuro Obsługi Klienta nr 6 - tel. 71 333 24 11, fax 71 336 37 55
ul. Gazowa 20
Wrocław 50-513
biuro czynne w godz:
7.00-17.30. pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 49
 
Biuro Obsługi Klienta nr 8 -tel/fax 71 325 37 57
ul. Galla Anonima 4,
Wrocław 51-162
biuro czynne w godz.
7.00-17.30 pon. - pt.
alarmowy (poza godz. otwarcia biura) 693 91 27 51
 
 
 
SIEDZIBA KOMÓRKA TELEFONY
ul Mikołaja Reja 53-55 Zespół Księgowej Obsługi Zasobu 71 323 57 54
Zespół ds. Zarządzania Operacyjnego i Kontrolingu 71 323 57 20
- rozliczenia mediów 71 323 57 71
- lokale użytkowe 71 323 57 22
- regulacje prawne nieruchomości 71 323 57 44
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 71 323 57 19
71 323 57 17
Kadry 71 323 57 12
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63a Zespół Techniczno-Inwestycyjny 71 323 57 29
Zespół Remontowo-Rozbiórkowy 71 326 41 21
Zespół ds. Windykacji 71 326 41 11