Czynsze

Opłaty czynszowe za najem lokali komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław regulują akty prawne:

* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) ze zmianami.

 

* Uchwała Nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019. 

 

* Zarządzenie Prezydenta Wrocławia: Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokosci stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

 

Ogłoszenie

 

 

1 października 2012 br. zmienia się  stawka bazowa czynszu w gminnych mieszkaniach komunalnych i od tego dnia wynosi 6,90 zł/m², (w lokalu socjalnym odpowiednio 1,72 zł/m²). Zmiana stawek została wprowadzona ww. Zarządzeniem, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

 

Najemcom lokali komunalnych w zależności od m.in. standardu i położenia lokalu przysługują zniżki i ulgi od stawki bazowej (szczegółowy wykaz obowiązujących zniżek i ulg określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019. Wszyscy najemcy zostali powiadomieni o wysokości opłat.

 

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy zgłaszać w Biurach Obsługi Klienta.