Akty prawne

Spółka działa na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030);

2)     Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 nr 45 poz. 236);

3)     Uchwały nr XI/226/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie utworzenia Spółki Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

4)     Umowy Spółki z dnia 2 października 2007 r. (akt notarialny Rep. A nr 4798/2007), zmienionej:

a)     Uchwałą nr 1/07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki (Repertorium A nr 4964/2007);

b)     Uchwałą nr 14/09 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki (Repertorium A nr 7956/2009);

c)      Uchwałą nr 18/11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki (Repertorium A nr 1199/2011);

d)     Uchwałą nr 13/12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki (Repertorium A nr 1708/2012);

e)     Uchwałą nr 3/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 603/2013);

f)      Uchwałą nr 16/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 3415/2013);

g)     Uchwałą nr 15/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  4 listopada 2015 r. w sprawie uczestnictwa Spółki w podziale Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 3312/2015);

h)     Uchwałą nr 16/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  4 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 3312/2015);

i)      Uchwałą nr 15/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 2142/2016).

5)     Regulaminu Organizacyjnego oraz innych wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady organizacyjnego funkcjonowania Spółki;

6)     Zarządzenia Nr 10012/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie powierzenia spółce Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności zarządzania na zasobie nieruchomości, zmienionego zarządzeniem Nr 116/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2010r.