Apel do mieszkańców

W związku z serią tragicznych pożarów we wrocławskich kamienicach  apelujemy do wszystkich mieszkańców o nadzwyczajną czujność i uwagę w obliczu zagrożeń płynących z ogrzewania mieszkań różnymi źródłami ciepła.

Aby być bezpiecznym, pamiętajcie:

 • Dobrze przewietrzajcie mieszkania
 • Nigdy nie zasłaniajcie kratek wentylacyjnych
 • Nie palcie w pomieszczeniach otwartym ogniem
 • Nie zostawiajcie urządzeń grzewczych bez nadzoru i zabezpieczenia
 • Korzystajcie z bezpiecznych urządzeń grzewczych
 • Pamiętajcie, że papieros to też źródło ognia
 • Nie trzymajcie w domu łatwopalnych substancji (oleje, farby, benzyna, rozpuszczalniki itp.)
 • Nie palcie śmieciami – to dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe
 • Zachowajcie czujność sąsiedzką: szybko reagujcie na dym, swąd, alarmujcie służby
 • Składowanie śmieci na korytarzach i strychach to potencjalne źródło ognia
 • Zainstalujcie czujki czadu – to skutecznie wykrywa zagrożenie

W razie pierwszych podejrzeń o zagrożeniu natychmiast alarmujcie służby: straż pożarną 998, pogotowie ratunkowe 999 lub 112

Ulotka informacyjna