Budynek przy Komuny Paryskiej 94a przejdzie kompleksową rewitalizację

Wielorodzinny budynek gminny zarządzany przez Wrocławskie Mieszkania jest w trakcie wykwaterowania i przygotowywany do kapitalnego remontu.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej.

W marcu br Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję obligującą właściciela do wyłączenia budynku z użytkowania ze względu na zły stan techniczny (m.in zły stan stropów nad piwnicami oraz stropów drewnianych międzypiętrowych i balkonów) oraz przeprowadzenie kapitalnego remontu.

Proces wykwaterowywania i ustalenia w zakresie relokacji mieszkańców budynku prowadzony jest od dłuższego czasu. Na 18 lokali mieszkalnych w budynku 6 zostało już wykwaterowanych. Dla kolejnych 8 rodzin objętych wyrokami z prawem do najmu socjalnego zostały przygotowane przez Wrocławskie Mieszkania lokale, które w najbliższych dniach zostaną przekazane przez Gminę Wrocław do zasiedlenia. Pozostałym użytkownikom miasto zapewni lokale w budynku przy ul. Więckowskiego 34. W przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (kobiety ciężarne, matki opiekujące się niemowlęciem) zostanie zaproponowane przez MOPS miejsce w domu wsparcia przy ul. Chrobrego.

Realizując nakaz PINB-u i dążąc do wyłączenia budynku z użytkowania Wrocławskie Mieszkania w poniedziałek (15.07) wyłączą ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Następnie planowane jest całkowite wykwaterowanie budynku i odcięcie pozostałych mediów. Roboty budowlane rozpoczną się jesienią przyszłego roku i potrwają do czerwca 2021.

Projekt remontu objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zakres prac remontowych jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • remont elewacji frontowej z wymianą części stolarki okiennej na PCV z historycznym podziałem;
 • rozbiórkę wtórnie wprowadzonego komina zewnętrznego;
 • remont balkonów;
 • remont klatki schodowej;
 • remont piwnicy;
 • remont drewnianych stropów międzykondygnacyjnych;
 • wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnicą;
 • wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych;
 • wykonanie zadaszeń studni doświetlających;
 • wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • wykonanie nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;
 • wykonanie nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej i cepłej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania w przyległym budynku dawnej kaflarni;
 • wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, anteny zbiorczej AZART.

Aktualnie przygotowywany jest przez Wrocławskie Mieszkania przetarg na wykonie projektu zamiennego, który dodatkowo obejmował będzie przebudowę lokali mieszkalnych z dostosowaniem ich do aktualnych standardów funkcjonalnych tj. wykonanie w każdym lokalu kuchni i łazienki. Po wykonaniu remontu budynek zostanie przekazany do zasiedlenia osobom oczekującym na lokal mieszkalny.


Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!