Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wrocławskich Mieszkań sp. z.o.o

Wstęp deklaracji

Wrocławskie Mieszkania sp. .z o. o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wm.wroc.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • brakuje opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG;
 • brakuje audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • brakuje mapy serwisu;
 • brakuje możliwości podkreślenia lub podświetlenia odnośników;
 • brakuje trybu zmiany kontrastu; 
 • filmy opublikowane na stronie internetowej nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego;

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL;
 • linki nie są dostępne podczas nawigacji za pomocą klawiatury;
 • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów;
 • brak możliwości włączenia kontrastu elementów na stronie

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. plik opisujący schemat organizacyjny Spółki;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
 • starsze wersje tekstów zamieszczonych w serwisie nie zawsze są napisane w sposób wolny od języka typowo urzędowego. W nowszych dokumentach dodawanych na stronę internetową Spółki staramy się używać prostego języka, unikając trudnego słownictwa lub np. zwrotów czysto technicznych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; 
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Galewska.
 • E-mail: katarzyna.galewska@wm.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 323 57 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Wrocławskich Mieszkań sp. z.o.o
 • Adres: ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław
 • E-mail: biuro@wm.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 323 57 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej;
 • rozmiar czcionki zastosowanej na stronie internetowej można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) za pomocą mechanizmu wbudowanego w przeglądarkę internetową. 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Siedziba Wrocławskich Mieszkań sp. .zo.o  mieszcząca się przy ulicy Namysłowskiej 8 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Cały budynek poza klatkami schodowymi dostępny jest dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.  Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

Wejście główne

Wejście do budynku jest na parterze bez schodów. Wrocławskie Mieszkania zlokalizowane są na trzech poziomach (0, I i II piętro) połączonych ze sobą windą i schodami. Do budynku prowadzi również klatka boczna.

Drzwi wejściowe główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie, aktywowane fotokomórką umieszczoną w górnej części drzwi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 

Ochrona i Informacja

Ochrona znajduje się w linii prostej od wejścia głównego przy schodach.

Kancelaria

Kancelaria znajduje się na parterze po lewej strony od głównego wejścia, natomiast sekretariat główny mieści się na drugim piętrze z dostępem do windy.

Winda

W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy prowadzą dwie drogi: Od wejścia głównego należy kierować się na wprost do końca holu następnie skręcić w lewo, od strony wejścia bocznego należy przejść przez drzwi prowadzące do klatki schodowej oraz kolejne do holu budynku. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

W holu obok windy po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w obustronne poręcze, oraz lustro.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe znajdują się w odległości około pięćdziesięciu metrów od wejścia głównego i około dwudziestu metrów od wejścia bocznego zlokalizowanego od  ul. Dolnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku GRAFIT gdzie mieści się siedziba Wrocławskich Mieszkań z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Schody

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Stopnie schodów są proste z rowkowanymi krawędziami, które poprawiają antypoślizgowość. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Inne informacje i oświadczenia

Dojazd

Budynek GRAFIT, gdzie mieści się siedziba Wrocławskich Mieszkań sp. z.o.o znajduje się przy ul. Namysłowskiej 8. Dojścia piesze są od ulic Jedności Narodowej oraz Dolnej. Przejście dla pieszych od ulicy Jedności Narodowej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodniki od ulicy Jedności Narodowej mają wydzielony pas dla rowerzystów jedynie częściowo. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, pachołki, barierki.

Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: linia 111, 240, 242, 251.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200m, linia 1, 6, 11, 16, 23, 70.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki spółki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/