Tereny zewnętrzne

 

Zadania realizowane przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. na terenach zewnętrznych  obejmują czynności w zakresie utrzymania  prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego tych terenów oraz czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

 

  1. Bieżące naprawy i konserwacja oraz okresowe kontrole stanu technicznego komunikacji wewnętrznej oraz obiektów małej architektury:

– dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, miejsc postojowych,

– oświetlenia zewnętrznego,

– piaskownic, placów zabaw,

– ławek, trzepaków, ogrodzeń.

 

  1. Kompleksowe zagospodarowanie podwórek i wnętrz międzyblokowych:

– sporządzenie dokumentacji,

– uzyskanie wymaganych pozwoleń,

– realizacja inwestycji.

 

  1. Pielęgnacja zieleni:

– pielęgnacja drzew i krzewów: przycinanie gałęzi, prześwietlanie,

– wykonywanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów,

– koszenie traw i przycinanie żywopłotów,

 

  1. Dzierżawa podwórek, wnętrz blokowych, działek geodezyjnych z przeznaczeniem na:

– miejsca gromadzenia odpadów,

– ogródki warzywno-kwiatowe,

– miejsca postojowe,

– tymczasowe zaplecza budowy,

– wykonanie docieplenia budynków.