Dlaczego warto zamontować licznik wody w lokalu

Korzystając z lokalu mieszkalnego lub użytkowego warto rozważyć montaż wodomierza indywidualnego. Pozwoli to dokładnie kontrolować ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Racjonalne użycie wody może przełożyć się w przyszłości na niższe wartości faktur.

Szacunkowy koszt montażu wodomierza to kwota ok. 100-150 zł za sztukę. Inwestycja zwykle szybko się zwraca poprzez obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu zużycia wody i odprowadzonych ścieków.

Chęć montażu wodomierza należy zgłosić pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta właściwym dla lokalizacji lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Po uzyskaniu zezwolenia można przystąpić do montażu wodomierza zgodnie z obowiązującymi normami.

Po zakończeniu wyżej określonych prac, wodomierz należy zgłosić do oplombowania.