Konsultacje koncepcji projektowej wnętrza podwórzowego na Ołbinie

W piątek 25 maja br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Jaracza-Orzeszkowej-Wyszyńskiego-Nowowiejskiej.

Przedmiotem konsultacji była koncepcja zagospodarowania wnętrza opracowana przez Autorską Pracownię Projektową Arch. Haliny Nowak. To już kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanego remontu. Podczas konsultacji zaprezentowana została zmieniona koncepcja zagospodarowania terenu powiększona o działkę bo byłym żłobku (obecnie NZOZ). Dzięki włączeniu działki we wnętrzu powstaną dodatkowe tereny rekreacyjne, pergole z ławeczkami, siłownia i boisko do streetball’a. Tak jak zostało to ustalone już wcześniej, uporządkowaniu ulegną miejsce gromadzenia odpadów. Pojawią się pojemniki półpodziemne, latarnie,  uporządkowaniu ulegnie cały układ komunikacyjny oraz zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.

Wszelkie wnioski i sugestie zgłaszane przez zgromadzonych mieszkańców i przedstawicieli Rady Osiedla Ołbin zostaną, w miarę możliwości ujęte w ostatecznym projekcie. Część prac w zakresie remontu oświetlenia zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność oraz przekazane uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!