Konsultacje z mieszkańcami Ołbina

W drugi wtorek lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ołbina na których przedstawiono podjęte działania dotyczące przebudowy wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Jaracza–Orzeszkowej Wyszyńskiego-Nowowiejska.

Obecny na spotkaniu projektant arch. Grzegorz Nowak (Autorska Pracownia Projektowa arch. Halina Nowak) podsumował podjęte czynności i przedstawił na jakim etapie jest złożony wniosek o pozyskanie pozwolenia na budowę. Mieszkańcy mieli okazję uzyskać informację nt. projektu i przyjętych rozwiązań. Bardzo liczymy, że jeszcze w tym roku będziemy mogli ogłosić postępowanie na wybór wykonawcy robót. Bardzo duże podziękowania kierujemy w stronę Rady Osiedla Ołbin, która pomogła w organizacji spotkania i wspiera nasze działania na każdym etapie.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!