Lokalny Program Osłonowy

Wymiana pieców na systemy niskoemisyjne związana jest często ze zwiększeniem kosztów ogrzewania ponoszonych przez gospodarstwa domowe. W celu wsparcia finansowego osób mniej zamożnych oraz zachęcenia mieszkańców do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania Gmina Wrocław uruchomiła Lokalny Program Osłonowy (treść uchwały)

Jest to system dopłat do rachunków za ogrzewanie lokali mieszkalnych, w których po 1 stycznia 2018 r dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania z węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych. Wysokość dopłat zależy m.in. od rodzaju ogrzewania, powierzchni lokalu i dochodu wnioskodawcy. By móc skorzystać z LPO miesięczny osoby samotnie mieszkającej nie  może przekroczyć 3855 zł netto, a dochód na osobę w rodzinie 2640 zł netto.

Więcej informacji: http://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/lokalny-program-oslonowy

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!