Kierownictwo

 Kierownictwo Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – zarządcy nieruchomości we Wrocławiu:
Dyrektor Finansowy Weronika Grabowiecka
Zastępca Dyrektora Finansowego-Pion Organizacyjny Marek Mazur
Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Techniczny Agnieszka Gusiew
Zastępca Dyrektora Technicznego Adam Bułkowski

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!