Kierownictwo

 Kierownictwo Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – zarządcy nieruchomości we Wrocławiu:
p.o. Dyrektor Pionu Organizacyjnego Marta Faltyniak-Taraszczuk
Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Techniczny Agnieszka Gusiew
Zastępca Dyrektora Technicznego Adam Bułkowski