Kierownictwo

 Kierownictwo Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – zarządcy nieruchomości we Wrocławiu:
Zastępca Dyrektora Naczelnego – Kontroler Finansowy Remigiusz Arendarski
Dyrektor Pionu Organizacyjnego Artur Gulczyński
Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy Krystyna Urbańczyk
Dyrektor Techniczny Agnieszka Gusiew
Zastępca Dyrektora Technicznego Adam Bułkowski