Kierownictwo

Zastępca Dyrektora Naczelnego – Kontroler Finansowy Remigiusz Arendarski
Dyrektor Pionu Organizacyjnego Jarosław Bogusz
Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami Anna Prostak
Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy Krystyna Urbańczyk
Zastępca Dyrektora Technicznego Adam Bułkowski