Ochrona danych osobowych

Spółka Wrocławskie Mieszkania z siedzibą we Wrocławiu, ul. Reja 53-55, jest administratorem danych zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997  r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Dane osobowe będące w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań są przetwarzane w celu realizacji obowiązków określonych przepisami prawa (tj. wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm.) oraz ustawy z dnia 31 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksy cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.).

Spółka pozyskuje dane osobowe od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł.

Najemcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto mają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na  szczególną sytuację na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają również  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych.