Władze Spółki

ZARZĄD
Prezes Zarządu Monika Tendaj-Bielawska
Wiceprezes Zarządu Juliusz Zieliński

 

RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Kryś-Malcewicz
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Ewa Warzyńska-Frydryszak
Członek Rady Nadzorczej Wojciech Pasierski