Władze Spółki

ZARZĄD
Prezes Zarządu Monika Tendaj-Bielawska
Wiceprezes Zarządu Juliusz Zieliński

 

RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa Warzyńska-Frydryszak
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojciech Pasierski
Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pilawka