Władze Spółki

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu. Informacja o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD
Prezes Zarządu Dariusz Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu Monika Tendaj-Bielawska
RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa Warzyńska-Frydryszak
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojciech Pasierski
Członek Rady Nadzorczej Renata Granowska

Szanowni Klienci,

informujemy, że od nowego roku siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka, Galla Anonima i Curie-Skłodowskiej zostają przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!