Władze Spółki

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu. Informacja o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD
Prezes Zarządu Dariusz Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu Monika Tendaj-Bielawska
RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Bogusz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ewa Warzyńska-Frydryszak
Członek Rady Nadzorczej Renata Granowska

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!