Władze Spółki

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu. Informacja o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD
Prezes Zarządu Dariusz Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu Monika Tendaj-Bielawska
RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa Warzyńska-Frydryszak
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojciech Pasierski
Członek Rady Nadzorczej Renata Granowska