Jak zmienić zarządcę

Jak wspólnota mieszkaniowa może zmienić zarządcę nieruchomości?

Jeżeli właściciele lokali określili sposób zarządu nieruchomością wspólną lub powierzyli zarząd nieruchomością wspólną jakiejś osobie fizycznej lub prawnej, w oparciu o art. 18 ust. 1 ( czyli aktem notarialnym), to można ten stan zmienić albo umową zawartą w formie aktu notarialnego podpisanego przez wszystkich właścicieli lokali, albo w sposób, określony w art. 18 ust. 2a u.w.l., tj. na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

Uchwałę taką można w dużych wspólnotach podjąć większością głosów, ale w małych wspólnotach konieczna jest do jej podjęcia zgoda wszystkich właścicieli lokali.

Jeżeli właściciele lokali zlecili  zarząd nieruchomością wspólną  w oparciu o umowę zlecenie do zmiany sposobu zarządzania wystarczy podjąć uchwałę (niekoniecznie w obecności notariusza)  i wypowiedzieć umowę zgodnie z jej zapisami.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!