Planowane wycinki i nasadzenia drzew

Harmonogram wycinek i nasadzeń jest w trakcie opracowywania i zostanie wkrótce zamieszczony.