Przedmieście Oławskie – podwórka przejdą gruntowną rewitalizację

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wnętrza podwórzowe na Przedmieściu Oławskim zmienią się nie do poznania. Przedmieście Oławskie przejdzie duże zmiany. Uporządkowanie miejsc gromadzenia odpadów i miejsc postojowych, odwodnienia podwórek, niwelowanie barier architektonicznych,  uporządkowanie zieleni to tylko część prac, które zostaną przeprowadzone w celu poprawy jakości i estetyki wnętrz podwórzowych.

Zagospodarowaniem zostanie objętych 5 podwórek w obrębie ulic:

  • Więckowskiego/ Traugutta/ Kościuszki
  • Komuny Paryskiej/ Prądzyńskiego/ Traugutta
  • Świstackiego/ Więckowskiego/ Kościuszki/ Brzeska
  • Komuny Paryskiej/ Zgodna/ pl. Zgody
  • Prądzyńskiego/ Kościuszki

Rozpoczęcie prac projektowych poprzedziły  konsultacje społeczne prowadzone z mieszkańcami sąsiadujących kamienic.

Za realizację prac wykonawczych będą odpowiadać: Spółka Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Inwestycji Miejskich. Koordynację prac prowadzi Spółka Wrocławska Rewitalizacja.