Przetarg na nową siedzibę dla Wrocławskich Mieszkań

13 sal do spotkań z mieszkańcami, konsultacji oraz szkoleń, prawie 3000 m2 powierzchni –wszystko w jednej lokalizacji – tak spółka Wrocławskie Mieszkania zaplanowała nową siedzibę,

w której obsługiwani będą klienci i najemcy wrocławskich kamienic.          Spółka właśnie ogłosiła przetarg na adaptację pomieszczeń.

Proces reorganizacji poprzedziły konsultacje  i opinie niezależnych specjalistów. Zlecone pod koniec
2017 roku firmie zewnętrznej opracowanie na temat oceny jakości i warunków obsługi klientów naszej spółki wykazało, że należy usprawnić proces obsługi w kilku obszarach
– mówi Monika Tendaj-Bielawska Wiceprezes Zarządu.

Wśród otrzymanych rekomendacji było m.in. wydzielenie osobnej przestrzeni do obsługi klienta, skrócenie czasu oczekiwania klientów na załatwienie sprawy czy poprawa satysfakcji klienta
ze sposobów obsługi. Dotychczasowe budynki i lokale, w których spółka prowadzi swoją działalność nie pozwalały na usprawnienie jakości obsługi na poziomie, jaki chcielibyśmy zapewnić – podkreśla
Dariusz Kowalczyk – Prezes Zarządu. Jest to szczególnie ważne ze względu na charakter prowadzonej działalności i jej dalszego rozwoju, który wymaga częstych spotkań z mieszkańcami, organizacji konsultacji społecznych czy szkoleń.

Planując nową przestrzeń, która ma służyć klientom, spółka przeprowadziła badanie ankietowe. Zapytani w nim respondenci jako najważniejsze cechy instytucji najczęściej wskazywali: funkcjonalność budynku, możliwość załatwienia spraw w jednym miejscu i łatwość dojazdu.

Nowa siedziba spółki zostanie przeniesiona do budynku Centrum Grafit na wrocławskim Ołbinie. Jest on dobrze skomunikowany z obsługiwanymi przez spółkę rejonami miasta. Planując zmianę siedziby dokładnie przeanalizowaliśmy dotychczasowe lokalizacje, tak by zmiana była jak najdogodniejsza dla najemców – wyjaśnia Monika Tendaj-Bielawska. Z czterech biur obsługi klienta tylko jedno
przy ul. Gazowej pozostanie w rejonie, ponieważ znajduje się w zbyt dużej odległości od nowej siedziby przy ul. Namysłowskiej.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę jakości obsługi klienta i komfortu pracy. Przeniesienie działalności do jednego miejsca (obsługa finansowa, windykacyjna, administracyjna) pozwoli uniknąć konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami, co miało miejsce dotychczas. Będzie to bardziej komfortowe i pozwoli zaoszczędzić czas naszych klientów – przekonuje Monika Tendaj-Bielawska.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki pozyskanych ze sprzedaży obiektów będących w jej majątku. Procedura zamiaru zbycia nieruchomości podawana była do publicznej wiadomości, a sam proces ich sprzedaży zapewnił transparentność i pozyskanie bardzo atrakcyjnych cen transakcyjnych – wyjaśnia Dariusz Kowalczyk.

Przeniesienie siedziby z ul. Reja i BOK nr 8 przy Galla Anonima do nowej lokalizacji zaplanowane jest na IV kwartał br. Do 2020 r nastąpi przeniesienie biur z ul. Skłodowskiej i BOK nr 4 z ul. Wrocławczyka.

Centrum Biznesu Grafit znajduje się w majątku spółki od 2015 roku. Budynek pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej. Swoje siedziby posiadają w nim zorganizowane jednostki miejskie (CUI, MOPS), Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa oraz miejska biblioteka publiczna.      W połowie roku swoją siedzibę przeniesie tam Rada Osiedla Ołbin.