Termomodernizacja ośmiu kamienic na Przedmieściu Oławskim

Wrocławskie Mieszkania przeprowadzą remont ośmiu kamienic znajdujących się na terenie zespołu historycznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego.

Szeroko zakrojone prace termomodernizacyjne prowadzone w budynkach pozwolą osiągnąć mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, zredukować jego straty oraz przyczynią się do redukcji emisyjności obiektów. Jest to szczególnie ważne w kontekście opracowywanej polityki antysmogowej miasta, której celem jest redukcja emisji CO2.

Prace termomodernizacyjne w budynkach przy ulicach: Brzeskiej 27, 29, Chudoby 6, 8, 13, 14, 15 oraz Prądzyńskiego 35 zostaną zrealizowane  ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji- IV kwartał 2018 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 484 944,75 pln – w tym wysokość wsparcia z funduszy unijnych na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (4 544 167,31 pln).

Prace termomodernizacyjne i wymiana źródeł ciepła przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków i znacząco poprawią stan techniczny budynków, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców remontowanych kamienic.