Zespół Księgowej Obsługi Zasobu (ZKOZ) Wrocławskich Mieszkań mieści się w siedzibie głównej spółki przy ul. Reja 53-55.

Wszystkie sprawy księgowe klienci spółki mogą załatwić w Księgowym Punkcie Obsługi Klienta. Punkt ten tworzą:

  • Punkt Informacyjno – Zgłoszeniowy, pok. 9. Tu najemca może:

– złożyć wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZKOZ,

– poprosić o wydanie kartotek opłat,

– odebrać zaświadczenie lub odpowiedź na pismo,

– otrzymać poświadczenie wpłaty kaucji.

  • Punkt Informacji Księgowej, pok. 10 realizuje zadania z zakresu indywidualnej obsługi klienta.            Tu najemca może:

– sprawdzić analizę zapisów na kartotece opłat,

– wyjaśnić powstałe zaległości oraz nadpłaty,

– dokonać porównania zapisów z dokumentacją źródłową klienta  (w przypadku  rozbieżności pracownik przyjmuje zgłoszenie od najemcy, kompletuje dokumentację i przekazuje do realizacji).

Pracownicy punktu są merytorycznie przygotowani do udzielania pomocy i upoważnieni (w razie potrzeby) do kontaktowania klientów z innymi komórkami spółki.

Telefon kontaktowy: 71 323 57 57

Godziny pracy: 8.00 – 17.00

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!