Spłata długów

Podejmujemy działania zmierzające do odzyskania należności przysługujących Gminie za najem lokali komunalnych, a także działania mające na celu odzyskanie zadłużonych gminnych lokali użytkowych.

Metody windykacji
Windykacja przedsądowa:
  • wysyłanie zawiadomień o braku bieżących opłat,
  • wysyłanie wezwań do dobrowolnej zapłaty,
  • wypowiadanie umów najmu.
Windykacja sądowa i egzekucyjna:
  • kierowanie spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego,
  • kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu tytułu wykonawczego,
  • prowadzenie spraw o eksmisje z lokali użytkowych.
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej w zakresie umieszczania dłużników w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej:
  • osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przy zadłużeniu co najmniej 200 zł,
  • przedsiębiorcy przy zadłużeniu co najmniej 500 zł.
Odpracowanie długów
Informujemy o możliwości odpracowania należności na rzecz Gminy Wrocław. Szczegółowe informacje:
Ulgi, obniżki czynszu
Dla osób w trudnej sytuacji przewidziana jest także możliwość udzielania ulg w spłacie zaległości. Szczegółowe informacje:
KONTAKT
Zespół ds. Windykacji ul. Marii Skłodowskiej Curie 63 a I piętro, pok. 12, 14, 15, 16, 17
 
– Sekcja ds. Windykacji: tel. 71 326 41 52 (17, 23), 71 326 41 04 (postępowania egzekucyjne)
– Sekcja ds. Udzielania Ulg: tel. 71 326 41 16 (12)
Godziny przyjęć interesantów:
pon. – pt. godz. 7:00 – 17:30

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!