Odpracowanie należności

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 8463/13 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego każdy mieszkaniec lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław, który zalega z opłatami może dokonać spłaty tej należności poprzez odpracowanie długu.
Osoby zainteresowane mogą składać wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub w Zespole ds. Windykacji.
Odpracowanie odbywa się na podstawie zawartej umowy oraz skierowania do wykonania prac na rzecz różnych  jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Dłużnik może również wskazać osobę trzecią, która będzie odpracowywać zadłużenie. Takie zastępstwo musi być jednak zaakceptowane przez Gminę.
Wykonane w ramach umowy prace rozliczane są w systemie miesięcznym na podstawie potwierdzeń dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, w której dłużnik wykonuje świadczenie rzeczowe. Stawka za jedną przepracowaną godzinę wynosi 10 zł brutto. Wykonanie i rozliczenie wykonanej pracy powoduje zmniejszenie zadłużenia za opłaty wobec Gminy.
W przypadku braku ofert, dłużnik mający zawartą umowę ma obowiązek samodzielnego dowiadywania się w Zespole ds. Windykacji o pojawieniu się nowych ofert.
Fakt złożenia wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego a także zawarcie umowy w powyższym zakresie nie wstrzymuje działań zmierzających do odzyskania zaległości oraz lokalu ani też nie zwalnia dłużnika z obowiązku dokonywania bieżących opłat.
Wnioski i formularze – link
Z tej formy spłaty zadłużenia wyłączone zostały jednak osoby, które samowolnie zajęły lokal gminny.
Program nie dotyczy także najemców i dzierżawców gminnych lokali użytkowych.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/