Opłaty czynszowe za najem lokali komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław regulują akty prawne:

* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) ze zmianami.

* Uchwała Nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019.

* Zarządzenie Nr 6085/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 stycznia 2017 roku. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Od dnia 1 lipca 2017 roku stawka bazowa czynszu w gminnych mieszkaniach komunalnych wynosi 7,60 zł/m² (w lokalu socjalnym odpowiednio 1,89 zł/m²), zgodnie z Zarządzeniem Nr 6085/17 z dnia 3 stycznia 2017 roku.

Najemcom lokali komunalnych w zależności od m.in. standardu i położenia lokalu przysługują zwyżki i zniżki od stawki bazowej (szczegółowy wykaz obowiązujących zwyżek i zniżek określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy zgłaszać w Biurach Obsługi Klienta.

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15