Opłaty czynszowe za najem lokali komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław regulują następujące akty prawne:

* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 poz. 1234,1496)

* Uchwała Nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020– 2025.

* Zarządzenie Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Od dnia 1 lipca 2020 roku stawka czynszu wynosi:

gminne mieszkania komunalne – stawka bazowa 8,40 zł/m²

– gminne mieszkania socjalne –  2,10 zł/m²

 Od dnia 01 stycznia 2021 roku stawka czynszu wynosi:

gminne mieszkania komunalne – stawka bazowa 8,90 zł/m²

– gminne mieszkania socjalne –  2,22 zł/m²

 Najemcom lokali komunalnych w zależności od m.in. standardu i położenia lokalu przysługują zwyżki i zniżki od stawki bazowej (szczegółowy wykaz obowiązujących zwyżek i zniżek określa „Uchwała Nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020– 2025”

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy zgłaszać w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Namysłowskiej 8 bądź w filii przy ul. Gazowej 20.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/