Rozliczenia czynszowe

Zespół Księgowej Obsługi Zasobu (ZKOZ) WM mieści się w siedzibie głównej Spółki przy ul. Reja 53-55.

Wszystkie sprawy księgowe Klienci WM mogą załatwić w Księgowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na terenie kancelarii w siedzibie głównej.

Punkt ten tworzą:

 • Punkt Informacji Księgowej, pok. 10
  realizuje zadania z zakresu indywidualnej obsługi Klienta. Według potrzeb przeprowadzana jest na miejscu analiza zapisów na kartotece opłat, wyjaśnienie powstałych zaległości czy nadpłat, porównanie zapisów z dokumentacją źródłową Klienta, w przypadku wystąpienia różnic pracownik przyjmuje zgłoszenie od najemcy kompletuje dokumentację i przekazuje do realizacji.
 • Punkt Informacyjno – Zgłoszeniowy, pok. 9. Tu najemca może:
  – złożyć wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZKOZ,
  – poprosić o wydanie kartotek opłat,
  – odebrać zaświadczenie lub odpowiedź na pismo,
  – otrzymać poświadczenie wpłaty kaucji.

Pracownicy punktu są merytorycznie przygotowani do udzielania pomocy i upoważnieni (w razie potrzeby) do kontaktowania Klientów z innymi komórkami Spółki.

Telefon kontaktowy: 71 323 57 57

Godziny pracy: 8.00 – 17.00

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!