Najem lokalu na działalność pożytku publicznego

Lokale użytkowe na działalność pożytku publicznego (organizacje pozarządowe) są wynajmowane lub użyczane w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

Przetarg odbywa się na zasadach analogicznych jak w przypadku lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Realizacja wniosku organizacji pozarządowej o przyznanie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu przez Spółkę zgody Prezydenta Wrocławia przy pozytywnej opinii Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.