Utrzymanie porządku i czystości

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia.

Gmina Wrocław odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niepochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zadania w zakresie utrzymania czystości  i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocławia wykonuje Ekosystem Sp. z o.o.
Czynności wykonywane przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  w ramach utrzymania porządku i czystości na zarządzanych terenach zewnętrznych obejmują:

  • utrzymanie porządku i czystości miejsc zbiórki odpadów  (MZO) obsługujących budynki stanowiące  w 100% własność Gminy Wrocław,
  • uprzątnięcie z terenów posesji zbędnych przedmiotów, tzw. „gabarytów”, gruzu, gałęzi, liści, traw itp. Wywożenie jest wykonywane przez Ekosystem Sp. z o.o.
  • usuwanie wraków samochodów,
  • sprzątanie, mycie i dezynfekcja ustępów ogólnych, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  • okresową deratyzacja zarządzanych terenów zewnętrznych.

Zadania realizowane  w ramach utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych przez Ekosystem Sp. z o.o.

  • sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, chodników osiedlowych, podwórzy utwardzonych, dróg wewnątrzosiedlowych, ciągów pieszych.
  • sprzątanie nieutwardzonych podwórzy, utwardzonych i nieutwardzonych dróg dojazdowych, trawników, wnętrz międzyblokowych, placów zabaw, wpustów deszczowych,
  • wywóz odpadów.

Link:  Harmonogram wywozu odpadów – Ekosystem

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15