Utrzymanie porządku i czystości

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Gmina Wrocław odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niepochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zadania w zakresie utrzymania czystości  i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocławia wykonuje Ekosystem Sp. z o.o.
Czynności wykonywane przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  w ramach utrzymania porządku i czystości na zarządzanych terenach zewnętrznych obejmują:

  • utrzymanie porządku i czystości miejsc zbiórki odpadów  (MZO) obsługujących budynki stanowiące  w 100% własność Gminy Wrocław,
  • uprzątnięcie z terenów posesji zbędnych przedmiotów, tzw. „gabarytów”, gruzu, gałęzi, liści, traw itp. Wywożenie jest wykonywane przez Ekosystem Sp. z o.o.
  • usuwanie wraków samochodów,
  • sprzątanie, mycie i dezynfekcja ustępów ogólnych, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  • okresową deratyzacja zarządzanych terenów zewnętrznych.

Zadania realizowane  w ramach utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych przez Ekosystem Sp. z o.o.

  • sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, chodników osiedlowych, podwórzy utwardzonych, dróg wewnątrzosiedlowych, ciągów pieszych.
  • sprzątanie nieutwardzonych podwórzy, utwardzonych i nieutwardzonych dróg dojazdowych, trawników, wnętrz międzyblokowych, placów zabaw, wpustów deszczowych,
  • wywóz odpadów.

Link:  Harmonogram wywozu odpadów – Ekosystem

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/