Rewitalizacja podwórek  polega na przywróceniu terenom przy budynkach  funkcjonalności  odpowiadającej potrzebom mieszkańców.  Często są to tereny  zdegradowane i zaniedbane, wymagające całościowego ponownego urządzenia: wykonania placów zabaw, miejsc rekreacji, komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych,  miejsc zbiórki odpadów.

Wrocławskie Mieszkania realizują kompleksowe zagospodarowanie zarządzanych  podwórek i wnętrz międzyblokowych. Przystąpienie do każdego zadania poprzedzone jest konsultacjami, które pozwalają uwzględnić w sporządzanym projekcie sugestie i potrzeby mieszkańców.

Realizacja inwestycji  następuje po sporządzeniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń (np. pozwolenie na budowę).

Realizowane są również  projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO)

Link:  Wrocławski Budżet Obywatelski WBO

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!