W zakresie utrzymania zieleni Wrocławskie Mieszkania realizują na zarządzanych terenach zewnętrznych następujące zadania:

  • koszenie traw w okresie wiosenno-letnim,
  • przycinanie żywopłotów,
  • prześwietlanie i wycinka drzew nie wymagających decyzji administracyjnych,
  • pielęgnacja drzew i krzewów obejmująca przycinanie gałęzi i prześwietlanie
  • usuwanie skoszonej trawy, wyciętych drzew, przyciętych gałęzi i krzewów,
  • wycinka drzew wymagających uzyskania zgody właściwego organu na usunięcie, po wcześniejszym uzyskaniu tej zgody,
  • wydawanie, na wniosek zainteresowanego (dzierżawca, wykonawca, itp.), zgody na wycięcie drzewa rosnącego na terenie zarządzanym przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  • wykonywanie nasadzeń  kompensacyjnych w związku z wycinką drzew oraz wynikających z decyzji zezwalającej na wycinkę.