Spółka Wrocławskie Mieszkania w ramach obowiązków zarządczych wykonuje czynności kontroli, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych. Końcówka zimy i początek wiosny to czas, w którym rozpoczynają się prace pielęgnacyjne na zarządzanym zasobie. Na zlecenie spółki, firmy specjalistyczne dokonują okrzesań koron oraz wycinki chorych i uschniętych drzew, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu mieszkańców, kolidujących  z budynkami i liniami energetycznymi.

Wykaz drzew do usunięcia powstaje na podstawie przyjmowanych zgłoszeń i skarg mieszkańców. Każda wycinka odbywa się na wniosek zarządcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Szczególną uwagę na organizację terenów zielonych zwracamy podczas przygotowywania koncepcji wnętrz podwórzowych. W rewitalizowanych wnętrzach międzyblokowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, pod nadzorem „inspektorów zieleni”, w konsultacjach z mieszkańcami, powstają zielone strefy rekreacji. Zapewniają one nie tylko świeże powietrze i izolują otoczenie od zanieczyszczeń generowanych przez ruch drogowy, ale przede wszystkim dają ukojenie mieszkańcom, dlatego dążymy do tego, by takiej przestrzeni zapewnić jak najwięcej.

W oddanym do użytku w 2017 roku wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Skłodowskiej/Łukasiewicza/Smoluchowskiego/Norwida posadzono w trakcie rewitalizacji 44 drzewa oraz nasadzono ponad 3000 krzewów.

Wrocławskie Mieszkania zarządzają ok. 1% terenów zielonych Wrocławia. W tym roku planowane jest przeprowadzenie wycinki 190 drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości 270 szt, zgodnie z obowiązującym prawem miejskim. Szczegółowe zasady ochrony zieleni oraz rozwój terenów zielonych określa Zarządzenie Prezydenta nr 5081/16

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/