Prawa i obowiązki najemcy

Najemca/użytkownik lokalu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, utrzymywać lokal oraz pomieszczenia przynależne, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Obowiązany także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja m.in.:

  • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych,
  • okien i drzwi,
  • wbudowanych mebli,
  • kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych (łącznie z ich wymianą),
  • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
  • pieców węglowych i akumulacyjnych (łącznie z wymianą zużytych elementów),
  • innych elementów wyposażenie lokalu i pomieszczeń przynależnych (tj. piwnic, strychów, komórek itp.) poprzez malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów.

Osoba, która najmuje lokal, może wprowadzić w nim ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy. W umowie tej należy określić sposób rozliczenia z tytułu zmian dokonanych w lokalu.

W razie awarii lokator ma obowiązek udostępnić niezwłocznie lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia wpuszczenia do lokalu, właściciel ma prawo wejść do mieszkania w obecności Policji lub Straży Miejskiej.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15