Termomodernizacja na Przedmieściu Oławskim

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, osiem kamienic na Przedmieściu Oławskim przejdzie kompleksową modernizację energetyczną.

Zakres prac

Termomodernizacja na Przedmieściu Oławskim obejmująca wielorodzinne budynki mieszkalne będzie miała charakter kompleksowy. Dokładny zakres prac wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych, które zostały opracowane na potrzeby inwestycji.

Prace termomodernizacyjne polegać będą na likwidacji istniejących źródeł ciepła, montażu instalacji centralnego ogrzewania i przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obejmą też modernizację instalacji centralnej wody użytkowej, docieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie ścian i stropów ostatnich kondygnacji oraz docieplenie dachu, wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej i wejściowej do budynków. Jednocześnie przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji RTV/SAT i domofonowej w wybranych  kamienicach.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez obniżenie poziomu zużycia energii oraz redukcję strat ciepła w remontowanych obiektach. Efekt ten potwierdzą świadectwa charakterystyki energetycznej opracowane przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

Prace prowadzone na budynkach powstałych z początkiem XX w. pozwolą osiągnąć mniejsze o 69,30% zapotrzebowanie na ciepło oraz redukcję emisji CO2 o 86%.

Prace termomodernizacyjne zostanę przeprowadzone w budynkach przy ulicach: Brzeskiej 27, 29, Chudoby 6, 8, 13, 14, 15 oraz Prądzyńskiego 35. Zostaną zrealizowane  ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji- IV kwartał 2018 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 484 944,75 pln – w tym wysokość wsparcia z funduszy unijnych na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (4 544 167,31 pln).

Termomodernizacja na Przedmieściu Oławskim i wymiana źródeł ciepła przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków i znacząco poprawią stan techniczny budynków, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców remontowanych kamienic.