Oświadczenie dotyczące projektu remontu kamienicy przy ul. Traugutta 80A

Stanowisko Wrocławskich Mieszkań w związku z artykułem opublikowanym przez Gazetę Wrocławską w sprawie kamienicy przy Traugutta 80A

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony 1 sierpnia br. na łamach internetowego wydania Gazety Wrocławskiej autorstwa red. Marcina Kruka pt. Wrocławskie Mieszkania nie pytały, tylko zaprojektowały. Teraz będą poprawiać gotowy projekt https://gazetawroclawska.pl/wroclawskie-mieszkania-nie-pytaly-tylko-zaprojektowaly-teraz-beda-poprawiac-gotowy-projekt/ar/c1-14316743

oświadczamy, że zawarte w nim treści są niezgodne ze stanem faktycznym a wyprowadzone przez autora artykułu wnioski rozmijają się z prawdą.

Wrocławskie Mieszkania działające w imieniu Gminy Wrocław zaplanowały remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego położnego przy ul. Traugutta 80a i zabezpieczyły środki na jego realizację
w budżecie miasta w ubiegłym roku. Nieprawdą zatem jest, jak wskazuje Pan redaktor, że pieniądze  znalazły się na skutek zdarzenia z 7 maja br, kiedy w wyniku prowadzących prac na sąsiedniej działce przez Angel Park doszło do osunięcia gruntu odczuwalnego w lokalach mieszkalnych. Używając stwierdzenia o zapadnięciu się budynku, sugeruje autor katastrofę budowlaną, którą wykluczył nadzór budowlany dopuszczając możliwość zamieszkiwania w budynku przez lokatorów oraz przeprowadzone wizje i ekspertyzy po zdarzeniu.

Zaplanowany remont zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowany projekt budowlany autorstwa arch. Michała Brzeckiego oraz pozwolenie na budowę nr 2945/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. Projekt budowlany był załącznikiem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i został opublikowany na stronie https://www.wm.wroc.pl/zamowienia-zgodne-z-pzp/ pod nazwą Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. R. Traugutta 80a, znak postępowania: WM/SZP/PN/27/2019/G.

Projekt zakłada m.in. zmianę systemu ogrzewania i przyłączenie do sieci miejskiej, docieplenie i remont elewacji, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznej oraz wydzielenie toalet i łazienek w sposób pozwalający na korzystanie z nich w sposób niezagrażający drewnianej konstrukcji stropów w budynku. W większości lokali sanitariaty przebudowane zostały w sposób samowolny przez lokatorów bez zgody właściciela i niezbędnych projektów/pozwoleń choćby w zakresie wentylacji czy oceny możliwości dodatkowego obciążenia drewnianych stropów oraz ich zabezpieczenia przed wilgocią występująca w tego rodzaju pomieszczeniach. W niektórych lokalach sposób montażu sanitariatów nie spełnia odpowiednich norm (np. montaż wanien czy brodzików na stropach drewnianych w pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnie) stwarzając zagrożenie dla pozostałych mieszkańców i musi zostać zmieniony, co też projekt obejmuje w swoim założeniu.

Projektanci w opracowanej dokumentacji przyjęli rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami, optymalne pod względem funkcjonalności lokali i pozyskania pozwolenia na budowę. Część zaproponowanych rozwiązań wymaga reorganizacji lokali i były one uzgadniane podczas wizji projektantów w poszczególnych lokalach na etapie projektowania. Zakres remontu był również przedmiotem zorganizowanego przez Wrocławskie Mieszkania spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w Centrum Grafit 29 maja, a które nie spotkało się z zainteresowaniem mieszkańców, mimo ustalonego wspólnie terminu. O dokładnym zakresie zmian pracownicy Spółki poinformują również każdego z mieszkańców w trakcie zaplanowanych w najbliższych dniach indywidualnych spotkań, gdzie przedstawią zaproponowane rozwiązania. Dopuszczalne są korekty projektu i prośby mieszkańców zostaną przez projektanta w miarę możliwości uwzględnione. Remont w lokalach rozpocznie się po zakończeniu uzgodnień, zaś prace w częściach wspólnych zostały rozpoczęte w ubiegłym tygodniu.

Pozostaje niepokojącym stanowisko wrocławskiego dziennika, który po raz kolejny szukając sensacji, wykorzystuje i wznieca zaniepokojenie mieszkańców oraz stwarza pozory konfliktu między zarządcą
a mieszkańcami wskazując ich jako swoich antagonistów. Wrocławskie Mieszkania są w stałym kontakcie z najemcami i jako zarządca nieruchomości zabezpieczyły ich interes poprzez zapewnienie lokali zamiennych. Mieszkańcy w każdej chwili w trakcie trwania remontu będą mogli się do nich przenieść by uniknąć uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.

W razie dodatkowych pytań w zakresie podejmowanych działań zapraszamy do kontaktu.

Katarzyna Galewska

Rzecznik prasowy

tel. 722 120 111, 71 323 57 11

katarzyna.galewska@wm.wroc.pl

Wrocław, 1 sierpnia 2019 r.


Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!