Oświadczenie dotyczące kamienicy przy ul. Traugutta 80A

Stanowisko Wrocławskich Mieszkań w związku z artykułami opublikowanymi przez Gazetę Wrocławską w sprawie kamienicy przy Traugutta 80A

OŚWIADCZENIE

Gmina Wrocław w imieniu której działają Wrocławskie Mieszkania w związku z artykułami Marcina Kruka z dn. 8.05 https://gazetawroclawska.pl/deweloper-buduje-na-traugutta-tak-ze-zadrzala-kamienica/ar/c1-14116267 oraz 12.05 pt. https://gazetawroclawska.pl/byly-opinie-o-zlym-stanie-budynku-i-zagrozeniu-zycia-to-jednak-za-malo-zeby-zatrzymac-dewelopera/ar/c1-14123405

oświadcza, że podjęła szereg czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ustalenie przyczyn uszkodzeń budynku powstałych w trakcie prac prowadzonych na sąsiadującej działce przez inwestora Angel Park. Prace budowlane realizowane przez dewelopera w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 80a zostały przerwane natychmiast po przemieszczeniu gruntu, które było odczuwalne dla mieszkańców budynku. Do czasu wykonania wszelkich szczegółowych badań i sprawdzeń roboty nie będą wznowione, do czego wezwały dewelopera Wrocławskie Mieszkania jako zarządca obiektu.

Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele służb technicznych Wrocławskich Mieszkań oraz inwestora Angel PARK, którzy przeprowadzili wizję budynku po zdarzeniu, nie stwierdzili zaistnienia przesłanek mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców oraz konstrukcji budynku.

Niezależnie od tej opinii, Gmina przeprowadziła ocenę techniczną obiektu oraz wizje lokali mieszkalnych w budynku. Przedstawiciele Wrocławskich Mieszkań spotkali się z mieszkańcami budynku i przekazali informacje o planowanych działaniach (przeglądy lokali, plany remontowe).

Trwają prace związane z zebraniem kompletnej dokumentacji ze zdarzenia. Deweloper został przez Gminę wezwany do przekazania wyników pomiarów geodezyjnych, kontroli zainstalowanych na obiekcie szklanych wskaźników pracy rys oraz zaprzestania prac do czasu ustalenia przyczyn i skutków zaistniałego zdarzenia. Konsekwencje i przyczyny ma wyjaśnić ekspertyza przeprowadzona przez specjalistów z  Politechniki Wrocławskiej, którzy w najbliższych dniach przedstawią wyniki prac.
Na okoliczność zdarzenia zostanie ponownie przeprowadzona ocena geotechniczna podłoża gruntowego, która będzie stanowiła aktualizację badań wykonanych przed rozpoczęciem inwestycji.

Nieruchomość przy ul. Traugutta 80a jest objęta decyzją PINB nr 2238/2013. Nakaz PINB był sukcesywnie realizowany.  W oparciu o sporządzone ekspertyzy i dokumentację budowlaną część robót została już wykonana, m.in kompleksowy remont dachu, tj. wymienione zostało poszycie dachowe, elementy konstrukcyjne więźby dachowej, wyremontowano kominy oraz usunięto odspojone tynki z elewacji zagrażające bezpieczeństwu i otynkowano na nowo ścianę szczytową.

Dodatkowo niezależnie od nakazu PINB-u, przed rozpoczęciem inwestycji, wykonano na koszt dewelopera wzmocnienie konstrukcji budynku. Prace te nie wynikały z decyzji PINB, a z projektu budowlanego wykonanego dla kompleksowego remontu tego budynku. W związku z tym, podana przez autora artykułu informacja o związku decyzji z inwestycją dewelopera jak i jej treści była nieprawdziwa.

Pozostałe prace objęte nakazem PINB zostaną zrealizowane w trakcie kompleksowego remontu kamienicy na który Gmina zabezpieczyła w tegorocznym budżecie środki w wysokości 1,5 mln. Remont  kapitalny powinien zakończyć się do połowy listopada i będzie obejmował m.in. zmianę systemu ogrzewania, docieplenie i remont elewacji, wydzielenie toalet i łazienek, przebudowę instalacji wod.-kan. i wymianę instalacji elektrycznej. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace związane z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania, tak by mieszkańcy mogli korzystać z ciepła z sieci miejskiej od najbliższego sezonu grzewczego.

Stan techniczny budynku po zdarzeniu z 7 maja oraz prowadzone działania zmierzające do ustalenia przyczyn i skutków prac dewelopera nie wymagają wykwaterowania mieszkańców budynku.

Wrocławskie Mieszkania przekażą do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, po wizjach przeprowadzonych w dniach 8-11 maja, protokół bezpiecznego użytkowania obiektu – jest to dokument sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzający możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że autor artykułów bardzo nieobiektywnie przedstawił sytuację. Pytania kierowane do Wrocławskich Mieszkań jako przedstawiciela Gminy dotyczyły jedynie terminu planowanego remontu kapitalnego oraz konieczności wykwaterowania mieszkańców po zdarzeniu. Wobec własnej interpretacji sytuacji i niekompletnych danych nie udało się odtworzyć stanu faktycznego, czym wprowadzono w błąd czytelników.

W razie dodatkowych pytań w zakresie podejmowanych działań zapraszamy do kontaktu.

Katarzyna Galewska

Rzecznik prasowy

tel. 722 120 111, 71 323 57 11

katarzyna.galewska@wm.wroc.pl

Wrocław, 13 maja 2019 r.