Zamówienia zgodne z PZP

2018-05-15: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-04

ogłoszony

: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/58/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-01

ogłoszony

2018-05-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/33/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-28

ogłoszony

: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole instalacji gazowych znak postępowania: WM/SZP/PN/26/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21

ogłoszony

2018-04-23: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/46/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

unieważniony

2018-04-16: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/24/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-14

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

ogłoszony

2018-04-13: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-10

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-10

ogłoszony

2018-04-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-09

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-08

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-08

ogłoszony

2018-03-26: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2018/G

Data otwarcia: 2018-04-12

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18

unieważniony

2018-03-20: Usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/35/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-29

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12

rozstrzygnięty

2018-03-13: Remont i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 27 i 29, ul. S. Chudoby 6, 8, 13, 15 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/34/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-29

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

unieważniony

2018-02-22: Wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku przy ul. Popielskiego 6-6a we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-15

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-08

unieważniony

2018-02-20: wykonanie remontu i kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu – znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17

rozstrzygnięty

2018-02-16: Usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/92/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16

unieważniony

2018-02-15: Remont i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 27 i 29, ul. S. Chudoby 6, 8, 13, 15 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/87/2017/G

Data otwarcia: 2018-03-07

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12

unieważniony

2018-02-08: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/4/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-23

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28

rozstrzygnięty

: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07

rozstrzygnięty

2018-02-07: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-16

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29

rozstrzygnięty

2018-02-02: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/90/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-28

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18

rozstrzygnięty

: Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 3/22, AM-5, obręb Kleczków, znak postępowania: WM/SZP/PN/3/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-05

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19

rozstrzygnięty

2018-02-01: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/89/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16

rozstrzygnięty

2018-01-26: Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. S. Chudoby 14 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/86/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-22

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23

rozstrzygnięty

2018-01-09: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/85/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02

rozstrzygnięty

2017-12-19: Wykonanie dokumentacji projektowych remontu, przebudowy i modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Pleszewskiej we Wrocławiu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/75/2017/G

Data otwarcia: 2018-01-04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12

rozstrzygnięty

2017-12-14: Wycinka drzew i krzewów na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/91/2017/G

Data otwarcia: 2018-01-03

Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16

rozstrzygnięty

2017-12-11: Usługi polegające na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław Znak postępowania: WM/SZP/US/78/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-22

rozstrzygnięty

2017-12-07: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/84/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-15

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15

rozstrzygnięty

2017-11-23: Wycinka drzew i krzewów na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/76/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-05

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12

unieważniony

2017-11-14: Usługi pocztowe Znak postępowania: WM/SZP/US/80/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12

rozstrzygnięty

2017-11-08: Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/79/2017/S

Data otwarcia: 2017-11-17

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15

rozstrzygnięty

2017-10-26: Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/82/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01

rozstrzygnięty

2017-10-19: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/81/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01

rozstrzygnięty

2017-10-12: Rozbiórka obiektów budowlanych położonych przy ul. Księskiej 16, 18, 20, 22, 24 i 26 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/LE/69/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-08

rozstrzygnięty

2017-10-11: Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Ełckiej 114 i 116 we Wrocławiu, AM-13, obręb Kowale, numer działki 8 i 7/2, Znak postępowania: WM/SZP/LE/71/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-20

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02

rozstrzygnięty

2017-10-04: Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/62/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02

rozstrzygnięty

2017-10-03: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/77/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16

rozstrzygnięty

2017-10-02: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/LE/74/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-11

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12

unieważniony

2017-09-28: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/67/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-04

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-06

rozstrzygnięty

2017-09-14: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/65/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-02

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02

unieważniony

2017-09-13: Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/70/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-03

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-06

unieważniony

2017-09-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/LE/73/2017/G

Data otwarcia: 2017-09-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09

rozstrzygnięty

2017-09-01: Remont wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza we Wrocławiu – podjazd dla niepełnosprawnych znak postępowania: WM/SZP/PN/72/2017/G

Data otwarcia: 2017-09-19

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-16

rozstrzygnięty

2017-08-31: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji alejek parkowych na skwerze między ulicami Krynicką, Bardzką, Zaruskiego we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/68/2017/G

Data otwarcia: 2017-09-18

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-07

rozstrzygnięty

2017-08-03: Remont wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza we Wrocławiu – podjazd dla niepełnosprawnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/59/2017/G

Data otwarcia: 2017-08-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-22

unieważniony

2017-07-28: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/61/2017/G

Data otwarcia: 2017-08-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08

rozstrzygnięty

2017-07-27: Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu na potrzeby przychodni specjalistycznej dla podmiotu leczniczego Zespół Usług Medycznych LEK – TRANS, znak postępowania WM/SZP/PN/66/2017/S

Data otwarcia: 2017-12-12

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-29

unieważniony

2017-07-26: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/LE/64/2017/G

Data otwarcia: 2017-08-07

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06

unieważniony

2017-07-12: Rozbiórka murowanego budynku gospodarczego oraz komórek drewnianych na posesji przy ul. Milickiej 43 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/LE/58/2017/G

Data otwarcia: 2017-07-25

Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-04

rozstrzygnięty

2017-07-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2017/G

Data otwarcia: 2017-08-02

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07

rozstrzygnięty

2017-07-03: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów), znak postępowania: WM/SZP/PN/57/2017/G

Data otwarcia: 2017-07-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-23

unieważniony

2017-06-12: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/51/2017/G

Data otwarcia: 2017-07-04

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-07

unieważniony

: Budowa placu zabaw dla dzieci starszych na osiedlu przy ul. Pleszewskiej we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/52/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-29

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-25

rozstrzygnięty

2017-06-01: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania WM/SZP/LE/55/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania WM/SZP/LE/50/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-07

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania WM/SZP/LE/54/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-19

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania WM/SZP/LE/48/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-25

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/LE/53/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-13

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/LE/46/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-12

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-12

unieważniony

2017-05-22: Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, na potrzeby Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/44/2017/S

Data otwarcia: 2017-09-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07

rozstrzygnięty

2017-05-18: Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/45/2017/G

Data otwarcia: 2017-06-06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-12

rozstrzygnięty

2017-05-16: świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław (znak postępowania: WM/SZP/PN/49/2017/G)

Data otwarcia: 2017-05-25

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-09

rozstrzygnięty

2017-04-28: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-17

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-06

rozstrzygnięty

2017-04-25: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu WM/SZP/LE/47/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-16

rozstrzygnięty

2017-04-24: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu WM/SZP/LE/41/2017/G

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-27

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu WM/SZP/LE/35/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-03

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/LE/39/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-14

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/LE/42/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-18

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-18

unieważniony

2017-04-21: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu WM/SZP/LE/40/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-09

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-09

unieważniony

: Rozbiórka obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Wrocław WM/SZP/LE/36/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-08

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-03

rozstrzygnięty

2017-04-20: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/38/2017/G

Data otwarcia: 2017-05-09

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-27

rozstrzygnięty

2017-04-14: Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28

rozstrzygnięty

2017-04-11: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/43/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-20

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-25

rozstrzygnięty

2017-03-29: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów), znak postępowania WM/SZP/LE/33/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-11

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-18

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-25

Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-02

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/31/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-18

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-19

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-25

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-13

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-09

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/28/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-11

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-09

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność gminy Wrocław , znak postępowania: WM/SZP/LE/34/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-13

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26

unieważniony

2017-03-27: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znak postępowania WM/SZP/LE/27/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-07

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-24

unieważniony

2017-03-24: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów, znak postępowania: WM/SZP/PN/12/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-02

rozstrzygnięty

2017-03-13: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-07

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-11

unieważniony

: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-05

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/18/2017/G

Data otwarcia: 2017-04-03

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

2017-03-09: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-29

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokali mieszkalnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/13/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-27

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

2017-03-08: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław, znak WM/SZP/PN/61/2016/G

Data otwarcia: 2017-03-08

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 119/1-2, znak postępowania: WM/SZP/PN/19/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/11/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-17

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej, znak postępowania: WM/SZP/PN/9/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-15

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-25

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/24/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/26/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-14

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/23/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-20

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-14

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/20/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-14

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/17/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-14

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-10

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/16/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-10

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/15/2017/G

Data otwarcia: 2017-03-08

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/8/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-17

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/7/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-05

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/6/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-15

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/5/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-14

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/4/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-13

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/3/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak WM/SZP/LE/2/2017/G

Data otwarcia: 2017-02-22

Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-24

rozstrzygnięty