Zamówienia zgodne z PZP

2019-04-17: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2019/G

Data otwarcia: 2019-05-07

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2019/G

Data otwarcia: 2019-05-06

ogłoszony

2019-04-11: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/16/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-29

ogłoszony

2019-04-10: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/US/19/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-17

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17

ogłoszony

2019-04-01: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/24/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12

ogłoszony

2019-03-28: Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2019/S

Data otwarcia: 2019-04-24

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17

ogłoszony

2019-03-22: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-01

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-15

ogłoszony

: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/13/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-01

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03

rozstrzygnięty

2019-03-15: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/17/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-10

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-08

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-08

ogłoszony

: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-25

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/8/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/12/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11

unieważniony

2019-03-13: Wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01

ogłoszony

: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/15/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-18

rozstrzygnięty

2019-02-27: Zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Brzeskiej – Stacha Świstackiego – Stanisława Więckowskiego we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-15

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04

rozstrzygnięty

2019-02-26: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/18/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

2019-02-14: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/115/2018/G

Data otwarcia: 2019-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/109/2018/G

Data otwarcia: 2019-03-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03

unieważniony

: Remont lokalu użytkowego (pustostanu) stanowiącego własność Gminy Wrocław położonego w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Parkowej 38-40 nr 3, znak postępowania: WM/SZP/PN/9/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

2019-02-13: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-21

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-11

rozstrzygnięty

2019-02-12: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/108/2018/G

Data otwarcia: 2019-02-27

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04

rozstrzygnięty

2019-01-24: Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/112/2018/G

Data otwarcia: 2019-02-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06

rozstrzygnięty

2019-01-18: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22

ogłoszony

2019-01-03: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/104/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13

rozstrzygnięty

2018-12-14: Zaprojektowanie i budowa dwóch osłon śmietnikowych oraz siłowni terenowej z drogą wewnętrzną we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Kleczkowska – Zegadłowicza – Kraszewskiego – Struga we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/114/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/111/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15

unieważniony

2018-12-05: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/106/2018/S

Data otwarcia: 2018-12-13

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18

rozstrzygnięty

2018-12-03: Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Ołbin, znak postępowania: WM/SZP/PN/107/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-09

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-07

rozstrzygnięty

: Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. znak postępowania: WM/SZP/PN/105/2018/S

Data otwarcia: 2018-12-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18

rozstrzygnięty

2018-11-28: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/85/2018/G

Data otwarcia: 2018-12-28

Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16

unieważniony

2018-11-19: Usługi polegające na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/US/98/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21

rozstrzygnięty

2018-11-15: Zaprojektowanie i budowa dwóch osłon śmietnikowych oraz siłowni terenowej z drogą wewnętrzną we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Kleczkowska – Zegadłowicza – Kraszewskiego – Struga we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/94/2018/G

Data otwarcia: 2018-12-05

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11

unieważniony

2018-11-14: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/93/2018/G

Data otwarcia: 2018-12-03

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-17

unieważniony

: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/99/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14

rozstrzygnięty

2018-11-09: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/88/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07

unieważniony

2018-11-02: Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Ołbin, znak postępowania: WM/SZP/PN/97/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-22

unieważniony

2018-10-29: Usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/95/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15

rozstrzygnięty

2018-10-25: Roboty remontowe przy ul. Rakowieckiej 76 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/101/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-14

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04

rozstrzygnięty

2018-10-16: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/96/2018/G

Data otwarcia: 2018-11-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-10

rozstrzygnięty

2018-10-15: Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L ( znak postęp. WM/SZP/PN/92/2018/G)

Data otwarcia: 2018-10-24

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-30

rozstrzygnięty

2018-10-03: Roboty remontowe przy ul. Rakowieckiej 76 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/87/2018/G

Data otwarcia: 2018-10-18

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-18

unieważniony

2018-10-01: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/89/2018/G

Data otwarcia: 2018-10-16

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07

rozstrzygnięty

2018-09-27: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/90/2018/G

Data otwarcia: 2018-10-12

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31

rozstrzygnięty

2018-09-05: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych przy ul. Ełckiej 114 i 116 we Wrocławiu, WM/SZP/LE/78/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-14

Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28

rozstrzygnięty

2018-09-04: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/82/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-13

Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-19

rozstrzygnięty

2018-08-24: Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/86/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-14

unieważniony

2018-08-21: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/80/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-06

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-08

rozstrzygnięty

2018-08-20: wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Chińskiej 14a i 14b we Wrocławiu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/79/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25

rozstrzygnięty

: wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/66/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-25

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25

rozstrzygnięty

: wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/65/2018/G

Data otwarcia: 2018-09-24

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15

rozstrzygnięty

2018-08-14: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/64/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29

unieważniony

2018-08-03: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/84/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-22

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/83/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-23

unieważniony

2018-07-23: Remont dachu, poddasza, wymiana okien na klatce schodowej oraz uzupełnienie tynków elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Więckowskiego 34 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/59/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29

rozstrzygnięty

2018-07-13: Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu, WM/SZP/PN/38/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-01

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-03

unieważniony

: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu, znak postepowania: WM/SZP/PN/60/2018/G

Data otwarcia: 2018-08-14

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-23

unieważniony

2018-07-10: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/77/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-30

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/76/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-27

unieważniony

2018-06-25: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/68/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13

unieważniony

2018-06-18: Ochrona Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Znak postępowania: WM/SZP/US/62/2018/S

Data otwarcia: 2018-06-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/48/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-05

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/47/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05

unieważniony

2018-06-15: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/39/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-03

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-02

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-25

unieważniony

2018-06-14: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole ogólnobudowlane znak postępowania: WM/SZP/PN/67/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-22

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05

rozstrzygnięty

2018-06-05: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/61/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25

unieważniony

2018-06-04: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/50/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-17

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-03

rozstrzygnięty

: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie budowlanym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/49/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-16

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-03

rozstrzygnięty

2018-06-01: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie elektrycznym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/51/2018/G

Data otwarcia: 2018-07-18

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-03

rozstrzygnięty

2018-05-28: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych –kontrole ogólnobudowlane, znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-12

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-16

rozstrzygnięty

: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole placów zabaw, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21

unieważniony

: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych –kontrole elektryczne i piorunochronne, znak postępowania: WM/SZP/PN/28/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-08

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-16

rozstrzygnięty

: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole ogólnobudowlane, znak postępowania: WM/SZP/PN/27/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-07

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13

unieważniony

2018-05-15: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23

rozstrzygnięty

: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/58/2018/G

Data otwarcia: 2018-06-01

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04

unieważniony

2018-05-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/33/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-28

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-29

unieważniony

: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole instalacji gazowych znak postępowania: WM/SZP/PN/26/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-07

rozstrzygnięty

2018-04-23: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/46/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14

unieważniony

2018-04-16: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/24/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-14

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25

unieważniony

2018-04-13: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-10

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25

unieważniony

2018-04-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-14

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2018/G

Data otwarcia: 2018-05-08

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05

rozstrzygnięty

2018-03-26: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2018/G

Data otwarcia: 2018-04-12

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18

unieważniony

2018-03-20: Usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/35/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-29

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12

rozstrzygnięty

2018-03-13: Remont i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 27 i 29, ul. S. Chudoby 6, 8, 13, 15 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/34/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-29

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

unieważniony

2018-02-22: Wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku przy ul. Popielskiego 6-6a we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-15

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-08

unieważniony

2018-02-20: wykonanie remontu i kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu – znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17

rozstrzygnięty

2018-02-16: Usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/92/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16

unieważniony

2018-02-15: Remont i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 27 i 29, ul. S. Chudoby 6, 8, 13, 15 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/87/2017/G

Data otwarcia: 2018-03-07

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12

unieważniony

2018-02-08: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/4/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-23

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28

rozstrzygnięty

: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07

rozstrzygnięty

2018-02-07: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-16

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2018/G

Data otwarcia: 2018-02-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29

rozstrzygnięty

2018-02-02: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/90/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-28

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18

rozstrzygnięty

: Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 3/22, AM-5, obręb Kleczków, znak postępowania: WM/SZP/PN/3/2018/G

Data otwarcia: 2018-03-05

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19

rozstrzygnięty

2018-02-01: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/89/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16

rozstrzygnięty

2018-01-26: Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. S. Chudoby 14 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/86/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-22

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23

rozstrzygnięty

2018-01-09: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/85/2017/G

Data otwarcia: 2018-02-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02

rozstrzygnięty

2017-12-19: Wykonanie dokumentacji projektowych remontu, przebudowy i modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Pleszewskiej we Wrocławiu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/75/2017/G

Data otwarcia: 2018-01-04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12

rozstrzygnięty

2017-12-14: Wycinka drzew i krzewów na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/91/2017/G

Data otwarcia: 2018-01-03

Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16

rozstrzygnięty

2017-12-11: Usługi polegające na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław Znak postępowania: WM/SZP/US/78/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-22

rozstrzygnięty

2017-12-07: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/84/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-15

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15

rozstrzygnięty

2017-11-23: Wycinka drzew i krzewów na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/76/2017/G

Data otwarcia: 2017-12-05

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12

unieważniony

2017-11-14: Usługi pocztowe Znak postępowania: WM/SZP/US/80/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12

rozstrzygnięty

2017-11-08: Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/79/2017/S

Data otwarcia: 2017-11-17

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15

rozstrzygnięty

2017-10-26: Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/82/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01

rozstrzygnięty

2017-10-19: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/81/2017/G

Data otwarcia: 2017-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01

rozstrzygnięty

2017-10-12: Rozbiórka obiektów budowlanych położonych przy ul. Księskiej 16, 18, 20, 22, 24 i 26 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/LE/69/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-23

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-08

rozstrzygnięty

2017-10-11: Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Ełckiej 114 i 116 we Wrocławiu, AM-13, obręb Kowale, numer działki 8 i 7/2, Znak postępowania: WM/SZP/LE/71/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-20

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02

rozstrzygnięty

2017-10-04: Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/62/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02

rozstrzygnięty

2017-10-03: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/77/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16

rozstrzygnięty

2017-10-02: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/LE/74/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-11

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12

unieważniony

2017-09-28: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/67/2017/G

Data otwarcia: 2017-10-04