Zamówienia zgodne z PZP

2021-05-05: Wykonanie dokumentacji projektowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, część III a : ul. Opolska 53, 55, 99, znak postępowania: WM/SZP/PN/24/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-09

ogłoszony

: Wykonanie dokumentacji projektowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, część IV, Młynarska 1, Aleja Kromera 4, Górnośląska 6, Grunwaldzka 7, Grunwaldzka 34 znak postępowania: WM/SZP/PN/17/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-07

ogłoszony

: Wykonanie dokumentacji projektowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, część I, ul. Kleczkowska 6, 34 oraz Kraszewskiego 26 znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-11

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. R. Traugutta 68, 85-87,109 we Wrocławiu. znak postępowania: WM/SZP/PN/19/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-10

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych przy ul. B. Krzywoustego 297, 298, 299, 300 we Wrocławiu. znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-07

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu i wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej 86A, 88A ,90B we Wrocławiu. znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-08

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Grunwaldzkiej 8a, 10a, 12a, WM/SZP/PN/8/2021/G

Data otwarcia: 2021-06-09

ogłoszony

2021-05-04: Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nauczycielskiej, ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz ul. W. Nehringa we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/TP/5/2021/G

Data otwarcia: 2021-05-10

ogłoszony

: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/TP/9/2021/G

Data otwarcia: 2021-05-10

ogłoszony

: Wykonywanie robót remontowych obejmujących remont lokali mieszkalnych (pustostanów), włączanych do ponownego zasiedlenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Wrocław w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/TP/13/2021/G

Data otwarcia: 2021-05-11

ogłoszony

2021-04-16: Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu i przebudowy placu zabaw przy ul. Henrykowskiej we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/TP/11/2021/G

Data otwarcia: 2021-05-07

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-20

ogłoszony

2021-03-30: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2021/G

Data otwarcia: 2021-04-30

ogłoszony

2021-03-25: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/TP/3/2021/G

Data otwarcia: 2021-04-12

ogłoszony

2021-03-15: Rozbiórka trzech budynków mieszkalnych – baraków oraz zespołu komórek lokatorskich przy ul. Przybyszewskiego 86-94 we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/TP/6/2021/G

Data otwarcia: 2021-03-30

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-13

rozstrzygnięty

2021-03-09: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania: WM/SZP/TP/4/2021/G

Data otwarcia: 2021-03-30

ogłoszony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu , znak postępowania: WM/SZP/TP/1/2021/G

Data otwarcia: 2021-03-25

ogłoszony

2020-12-28: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/95/2020/G

Data otwarcia: 2021-01-08

Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01

rozstrzygnięty

2020-12-23: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Krakowskiej 25 oraz ul. Krakowskiej 27, WM/SZP/PN/89/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-11

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Sępa Sarzyńskiego 43, 47, 59, 61, WM/SZP/PN/90/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-15

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Ładnej 17 oraz ul. Ładnej 27, WM/SZP/PN/93/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-17

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 63, 65, 65A oraz ul. Rozbrat 1, WM/SZP/PN/94/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-19

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Sępa Szarzyńskiego 68, 69, 73, WM/SZP/PN/98/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-23

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy przy ul. Grunwaldzkiej 8a, 10a, 12a, WM/SZP/PN/100/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-09

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-07

unieważniony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu i wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych, wykonania przyłączy oraz instalacji zewnętrznych do budynków mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej 86A, 88A,90B oraz ul. S. Wyszyńskiego 105 A we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/97/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-24

ogłoszony

: Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach położonych przy ul. Więckowskiego 32, ul. Grunwaldzkiej 3-5 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/96/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-22

ogłoszony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych przy ul. B. Krzywoustego 297, 298, 299, 300 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/92/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-18

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-14

unieważniony

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. R. Traugutta 68, 85-87, 109 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/91/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-16

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-14

unieważniony

: Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach położonych przy ul. Benedyktyńskiej 20, ul. Benedyktyńskiej 22, ul. Benedyktyńskiej 24 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/87/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-12

ogłoszony

: Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach położonych przy ul. I. Prądzyńskiego 5, ul. I. Prądzyńskiego 23, ul. I. Prądzyńskiego 43 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/86/2020/G

Data otwarcia: 2021-02-10

ogłoszony

2020-12-21: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/84/2020/S

Data otwarcia: 2021-01-11

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu ul. Poleskiej 11/90, ul. Parnickiego 21/2 , ul. Pleszewskiej 26/6, ul. Kasztelańskiej 1/16 znak postępowania: WM/SZP/PN/88/2020/G

Data otwarcia: 2021-01-11

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-21

rozstrzygnięty

2020-12-16: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/85/2020/G

Data otwarcia: 2021-01-28

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-12

rozstrzygnięty

2020-12-11: Usługi deratyzacji wnętrz międzyblokowych oraz części wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, usytuowanych w rejonach C, D, E, J, K, L, M, N, Znak postępowania: WM/SZP/PN/74/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-29

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22

rozstrzygnięty

2020-12-10: Zaprojektowanie i wykonanie częściowej rozbiórki istniejących komórek lokatorskich oraz zagospodarowanie podwórza przy ul. Prądzyńskiego 35-39 we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/81/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-30

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03

rozstrzygnięty

2020-12-08: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Chudoby 14 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/75/2020/G

Data otwarcia: 2021-01-12

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-09

rozstrzygnięty

2020-12-02: Sprzątanie budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca – Filia, ul. Gazowa 20 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/83/2020/S

Data otwarcia: 2020-12-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17

rozstrzygnięty

2020-12-01: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu ul. Krotoszyńska 27 m 5, ul. Pleszewska 14 m 5, ul. Wyszyńskiego 113 m 10, ul. Traugutta 137 m 9, znak postępowania: WM/SZP/PN/82/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-22

rozstrzygnięty

2020-11-30: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym ograniczonym zabudową mieszkaniową ulic Chemiczna, Rozbrat, Henryka Sienkiewicza, Ukryta we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/77/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-18

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31

rozstrzygnięty

: Usługi całodobowej ochrony nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław przy ul. Koreańskiej 1, ul. Więckowskiego 34 i ul. Komuny Paryskiej 94 A we Wrocławiu Znak postępowania: WM/SZP/US/80/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-09

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-14

rozstrzygnięty

2020-11-26: Zaprojektowanie i wykonanie robót rozbiórkowych budynku handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Wrocław położonym we Wrocławiu przy ul. Opatowickiej 21; znak postępowania: WM/SZP/PN/72/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-15

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-15

rozstrzygnięty

: Zaprojektowanie i wykonanie robót rozbiórkowych budynku handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Wrocław położonym we Wrocławiu przy ul. Wyspiańskiego 34; znak postępowania: WM/SZP/PN/71/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-14

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-13

rozstrzygnięty

2020-11-24: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Krotoszyńskiej 14 m 9, ul. Krotoszyńskiej 11 m 7, ul. Belwederczyków 20 m 2. znak postępowania: WM/SZP/PN/79/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17

rozstrzygnięty

2020-11-23: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu położonych przy ul. Nehringa 5 m 19, ul. Hubskiej 71 m 1, ul. Reja 11 m 9 znak postępowania: WM/SZP/PN/78/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-15

rozstrzygnięty

2020-11-20: Usługi ochrony polegające na niedopuszczeniu do zajęcia przez osoby postronne wykwaterowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, usytuowanych przy ul. Szczytnickiej 29, ul. Szczytnickiej 29A oraz ul. Szczytnickiej 31 we Wrocławiu Znak postępowania: WM/SZP/US/76/2020/G

Data otwarcia: 2020-11-26

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16

rozstrzygnięty

2020-11-13: Zaprojektowanie i budowa wiat rowerowych przy ul. Kraszewskiego i ul. Kotsisa we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/73/2020/G

Data otwarcia: 2020-12-02

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-09

rozstrzygnięty

2020-11-09: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 94a we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/47/2020/G

Data otwarcia: 2020-11-30

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-19

rozstrzygnięty

2020-10-30: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/70/2020/G

Data otwarcia: 2020-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-18

rozstrzygnięty

2020-10-06: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ulicy ul. Orzechowej 59 m. 34 i ul. Orzechowej 53 m. 23 WM/SZP/PN/66/2020/G

Data otwarcia: 2020-10-22

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29

rozstrzygnięty

2020-09-30: Dzierżawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem, systemem zarządzania wydrukiem oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, znak postępowania: WM/SZP/PN/67/2020/S

Data otwarcia: 2020-10-15

Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01

rozstrzygnięty

2020-09-17: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przy ul. Rozbrat 16 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/59/2020/G

Data otwarcia: 2020-10-06

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29

rozstrzygnięty

2020-09-15: Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/68/2020/G

Data otwarcia: 2020-10-01

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-28

rozstrzygnięty

2020-09-14: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Przestrzennej 25 m 1, ul. Przestrzennej 6 m 2, ul. Krynickiej 78 m 20. znak postępowania: WM/SZP/PN/64/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-12

rozstrzygnięty

2020-08-27: Wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotłowni gazowej na węzeł cieplny oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/33/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-27

rozstrzygnięty

: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalu mieszkalnym (pustostanie) stanowiącym własność Gminy Wrocław, położonym we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 12 m.6, znak postępowania: WM/SZP/PN/62/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/61/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21

rozstrzygnięty

: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. Brzeskiej 25A, ul. Chudoby 9, ul. Komuny Paryskiej 82-84, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A, ul. Prądzyńskiego 24, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21, ul. Chińskiej 2B, ul. Chińskiej 2C, ul. Chińskiej 3A, ul. Obornickiej 59-61 Znak postępowania: WM/SZP/PN/56/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15

rozstrzygnięty

: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190K oraz remont części dachu przy ul. Kamieńskiego 190I znak postępowania: WM/SZP/PN/60/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-15

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02

rozstrzygnięty

2020-08-25: Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu- przetarg Wrocławskich Inwestycji sp. z.o.o

2020-08-24: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole przewodów kominowych znak postępowania: WM/SZP/PN/65/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-03

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09

rozstrzygnięty

2020-08-20: Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-10

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14

unieważniony

2020-08-19: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/58/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21

rozstrzygnięty

2020-08-11: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Brzeskiej 27/9, ul. Brzeskiej 29/12, ul. Krzywoustego 334/10 znak postępowania: WM/SZP/PN/55/2020/G

Data otwarcia: 2020-09-01

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09

rozstrzygnięty

2020-08-10: Wykonanie rozbiórki budynku garażu położonego przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu WM/SZP/PN/54/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-27

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11

rozstrzygnięty

2020-07-23: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży elektrycznej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/52/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-12

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-28

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/51/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-21

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/50/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-10

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20

rozstrzygnięty

2020-07-22: Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole przewodów kominowych znak postępowania: WM/SZP/PN/46/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20

unieważniony

2020-07-20: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/49/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-05

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20

rozstrzygnięty

: Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/43/2020/G

Data otwarcia: 2020-08-06

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07

rozstrzygnięty

2020-07-09: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Wrocław (pustostan – Górnickiego) znak postępowania: WM/SZP/PN/39/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-28

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-05

rozstrzygnięty

2020-07-08: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Chudoby 13 we Wrocławiu, numer postępowania: WM/SZP/PN/45/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-24

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20

rozstrzygnięty

2020-07-07: Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L, znak postępowania: WM/SZP/PN/44/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-21

rozstrzygnięty

: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy Pleszewskiej 2-8, znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-21

Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-07

rozstrzygnięty

2020-06-26: Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 256 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-13

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22

rozstrzygnięty

2020-06-24: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/42/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28

rozstrzygnięty

2020-06-23: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28

rozstrzygnięty

2020-06-22: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/40/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-16

rozstrzygnięty

2020-06-10: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przy ul. Rozbrat 16 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01

unieważniony

2020-06-05: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostanach) stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/31/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07

rozstrzygnięty

2020-05-29: Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 296 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/26/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17

rozstrzygnięty

2020-05-22: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (II etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19

rozstrzygnięty

2020-05-21: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. I. Prądzyńskiego 30 we Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28

rozstrzygnięty

2020-05-13: Remont dachu, więźby dachowej i poddasza wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chińskiej 14a i 14b we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/27/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-03

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08

rozstrzygnięty

2020-05-11: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. I. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/28/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-03

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

rozstrzygnięty

2020-05-05: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 12 znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-25

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18

rozstrzygnięty

2020-04-30: Usługi społeczne – Ochrona Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/US/35/2020/S

Data otwarcia: 2020-05-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15

rozstrzygnięty

: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-20

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23

rozstrzygnięty

: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/34/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-12

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28

rozstrzygnięty

2020-04-29: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/15/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15

rozstrzygnięty

2020-04-16: Świadczenie usług polegających na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii i usterek urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, L,znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-06

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15

rozstrzygnięty

2020-04-06: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-20

unieważniony

2020-03-31: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-08

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-25

rozstrzygnięty

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21

rozstrzygnięty

2020-03-30: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wrocław znajdującego się we Wrocławiu przy ulicy Grudziądzkiej 120/1, znak postępowania: WM/SZP/PN/12/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/17/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-05

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05

rozstrzygnięty

2020-03-26: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/16/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-04

rozstrzygnięty

2020-03-24: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Obornickiej 59, ul. Obornickiej 61, Chińskiej 2B, Chińskiej 2C, Chińskiej 3A), znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2020/G.

Data otwarcia: 2020-04-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-03

rozstrzygnięty

2020-03-19: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-18: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Brzeskiej 25A, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21), znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2020/G.

Data otwarcia: 2020-04-29

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-17: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Komuny Paryskiej 82, ul. Komuny Paryskiej 84, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A i ul. Prądzyńskiego 24), znak postępowania: WM/SZP/PN/19/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-27

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-16: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/18/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-28

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21

rozstrzygnięty

2020-03-09: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/13/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/9/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-21

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-25

rozstrzygnięty

: Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/8/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-20

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06

rozstrzygnięty

2020-02-26: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-06

rozstrzygnięty

2020-02-18: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-04

Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-20

rozstrzygnięty

2020-01-28: Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania WM/SZP/PN/11/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-10

ogłoszony

2020-01-22: Wykonanie dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, WM/SZP/PN/4/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-02

ogłoszony

2020-01-15: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/3/2020/S

Data otwarcia: 2020-01-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28

ogłoszony

2020-01-13: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/64/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-27

rozstrzygnięty

2020-01-03: Wykonanie dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2020/G

Data otwarcia: 2020-02-14

ogłoszony

2019-12-20: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. T. Kościuszki 175, I. Prądzyńskiego 25 i I. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/60/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-28

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-19

rozstrzygnięty

2019-12-19: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/US/72/2019/G,

Data otwarcia: 2019-12-31

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31

rozstrzygnięty

2019-12-13: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław,znak postępowania: WM/SZP/PN/69/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-20

2019-12-05: Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/74/2019/S

Data otwarcia: 2019-12-17

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20

rozstrzygnięty

2019-11-19: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy Traugutta 80A, znak postępowania: WM/SZP/PN/67/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-27

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05

rozstrzygnięty

2019-11-12: Dostawa mebli biurowych dla Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2019/S

Data otwarcia: 2019-11-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10

rozstrzygnięty

2019-10-31: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/66/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02

rozstrzygnięty

2019-10-21: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/70/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15

rozstrzygnięty

2019-10-17: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Benedyktyńskiej 22 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/71/2019/S

Data otwarcia: 2019-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14

rozstrzygnięty

: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania : WM/SZP/US/61/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-23

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31

rozstrzygnięty

2019-09-17: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostanach) stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych przy ul. Krakowskiej 27/9 i ul. Kowalskiej 56/5 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/55/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-05

rozstrzygnięty

2019-09-13: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/65/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

unieważniony

2019-09-12: Zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wrocław położonego przy ul. Sulejowskiej 33 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/40/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-30

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-02

unieważniony

2019-09-06: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 20 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/57/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-25

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30

rozstrzygnięty

2019-08-26: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/54/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-11

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12

unieważniony

2019-08-20: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/52/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/51/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-24

rozstrzygnięty

2019-08-16: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/47/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19

rozstrzygnięty

2019-08-08: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, WM/SZP/PN/56/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-28

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11

unieważniony

2019-08-07: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leonarda da Vinci 12 we Wrocławiu, WM/SZP/PN/46/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19

rozstrzygnięty

2019-07-30: Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Siemieńskiego we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/44/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-21

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-03

rozstrzygnięty

: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-20

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

rozstrzygnięty

2019-07-26: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży elektrycznej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/49/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-14

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-20

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/50/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-13

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/48/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-16

rozstrzygnięty

2019-07-22: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Struga 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/43/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08

unieważniony

: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 20 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/42/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08

unieważniony

2019-07-15: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/39/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02

rozstrzygnięty

2019-07-10: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/34/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-29

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

unieważniony

2019-07-09: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ćwiczebnej 7 – 9 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-24

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26

rozstrzygnięty

2019-07-04: Wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotłowni gazowej na węzeł cieplny oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/45/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23

unieważniony

2019-06-18: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. T. Kościuszki 175, I. Prądzyńskiego 25 i I. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/35/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-18

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

unieważniony

2019-06-17: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6, ul. S. Chudoby 8, ul. S. Chudoby 13, ul. S. Chudoby 14, ul. S. Chudoby 15, ul. Brzeska 27, ul. Brzeska 29, ul. I. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16

unieważniony

2019-06-14: Wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotłowni gazowej na węzeł cieplny oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/28/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03

unieważniony