Zamówienia zgodne z PZP

2020-07-09: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Wrocław (pustostan – Górnickiego) znak postępowania: WM/SZP/PN/39/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-28

ogłoszony

2020-07-08: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Chudoby 13 we Wrocławiu, numer postępowania: WM/SZP/PN/45/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-24

ogłoszony

2020-07-07: Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L, znak postępowania: WM/SZP/PN/44/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-16

ogłoszony

: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy Pleszewskiej 2-8, znak postępowania: WM/SZP/PN/37/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-15

ogłoszony

2020-06-26: Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 256 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-13

ogłoszony

2020-06-24: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/42/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-16

ogłoszony

2020-06-23: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-14

ogłoszony

2020-06-22: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/40/2020/G

Data otwarcia: 2020-07-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09

ogłoszony

2020-06-10: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przy ul. Rozbrat 16 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01

unieważniony

2020-06-05: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostanach) stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/31/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07

rozstrzygnięty

2020-05-29: Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 296 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/26/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-16

ogłoszony

2020-05-22: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (II etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19

rozstrzygnięty

2020-05-21: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. I. Prądzyńskiego 30 we Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

ogłoszony

2020-05-13: Remont dachu, więźby dachowej i poddasza wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chińskiej 14a i 14b we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/27/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-03

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08

rozstrzygnięty

2020-05-11: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. I. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/28/2020/G

Data otwarcia: 2020-06-03

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

rozstrzygnięty

2020-05-05: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 12 znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-25

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-18

rozstrzygnięty

2020-04-30: Usługi społeczne – Ochrona Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/US/35/2020/S

Data otwarcia: 2020-05-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15

rozstrzygnięty

: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-20

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23

rozstrzygnięty

: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/34/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-12

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28

rozstrzygnięty

2020-04-29: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/15/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15

rozstrzygnięty

2020-04-16: Świadczenie usług polegających na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii i usterek urządzeń grzewczych wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, L,znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-06

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15

rozstrzygnięty

2020-04-06: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-17

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-20

unieważniony

2020-03-31: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-08

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-25

rozstrzygnięty

: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21

rozstrzygnięty

2020-03-30: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wrocław znajdującego się we Wrocławiu przy ulicy Grudziądzkiej 120/1, znak postępowania: WM/SZP/PN/12/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-05

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/17/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-05

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05

rozstrzygnięty

2020-03-26: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/16/2020/G

Data otwarcia: 2020-05-11

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-04

rozstrzygnięty

2020-03-24: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Obornickiej 59, ul. Obornickiej 61, Chińskiej 2B, Chińskiej 2C, Chińskiej 3A), znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2020/G.

Data otwarcia: 2020-04-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-03

rozstrzygnięty

2020-03-19: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-18: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Brzeskiej 25A, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21), znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2020/G.

Data otwarcia: 2020-04-29

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-17: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu (ul. Komuny Paryskiej 82, ul. Komuny Paryskiej 84, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A i ul. Prądzyńskiego 24), znak postępowania: WM/SZP/PN/19/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-27

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20

rozstrzygnięty

2020-03-16: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/18/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-28

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21

rozstrzygnięty

2020-03-09: Remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/13/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28

unieważniony

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/9/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-21

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-25

rozstrzygnięty

: Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/8/2020/G

Data otwarcia: 2020-04-20

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06

rozstrzygnięty

2020-02-26: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-16

Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-06

rozstrzygnięty

2020-02-18: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-04

Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-20

rozstrzygnięty

2020-01-28: Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania WM/SZP/PN/11/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-10

ogłoszony

2020-01-22: Wykonanie dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, WM/SZP/PN/4/2020/G

Data otwarcia: 2020-03-02

ogłoszony

2020-01-15: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/3/2020/S

Data otwarcia: 2020-01-23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28

ogłoszony

2020-01-13: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/64/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-30

Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-27

rozstrzygnięty

2020-01-03: Wykonanie dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2020/G

Data otwarcia: 2020-02-14

ogłoszony

2019-12-20: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. T. Kościuszki 175, I. Prądzyńskiego 25 i I. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/60/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-28

Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-16

ogłoszony

2019-12-19: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/US/72/2019/G,

Data otwarcia: 2019-12-31

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31

rozstrzygnięty

2019-12-13: Świadczenie usług utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław,znak postępowania: WM/SZP/PN/69/2019/G

Data otwarcia: 2020-01-20

2019-12-05: Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/74/2019/S

Data otwarcia: 2019-12-17

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20

rozstrzygnięty

2019-11-19: Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy Traugutta 80A, znak postępowania: WM/SZP/PN/67/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-27

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05

rozstrzygnięty

2019-11-12: Dostawa mebli biurowych dla Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2019/S

Data otwarcia: 2019-11-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10

rozstrzygnięty

2019-10-31: Usługi pocztowe, znak postępowania: WM/SZP/US/66/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02

rozstrzygnięty

2019-10-21: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/70/2019/G

Data otwarcia: 2019-11-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15

rozstrzygnięty

2019-10-17: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Benedyktyńskiej 22 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/71/2019/S

Data otwarcia: 2019-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14

rozstrzygnięty

: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania : WM/SZP/US/61/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-23

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31

rozstrzygnięty

2019-09-17: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalach mieszkalnych (pustostanach) stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych przy ul. Krakowskiej 27/9 i ul. Kowalskiej 56/5 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/55/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-05

rozstrzygnięty

2019-09-13: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/65/2019/G

Data otwarcia: 2019-10-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

unieważniony

2019-09-12: Zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wrocław położonego przy ul. Sulejowskiej 33 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/40/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-30

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-02

unieważniony

2019-09-06: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 20 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/57/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-25

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30

rozstrzygnięty

2019-08-26: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/54/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-11

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12

unieważniony

2019-08-20: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/52/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/51/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-24

rozstrzygnięty

2019-08-16: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/47/2019/G

Data otwarcia: 2019-09-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19

rozstrzygnięty

2019-08-08: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, WM/SZP/PN/56/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-28

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11

unieważniony

2019-08-07: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leonarda da Vinci 12 we Wrocławiu, WM/SZP/PN/46/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19

rozstrzygnięty

2019-07-30: Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Siemieńskiego we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/44/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-21

Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-03

rozstrzygnięty

: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-20

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

rozstrzygnięty

2019-07-26: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży elektrycznej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/49/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-14

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-20

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży sanitarnej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław znak postępowania: WM/SZP/PN/50/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-13

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28

rozstrzygnięty

: Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/48/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-16

rozstrzygnięty

2019-07-22: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Struga 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/43/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08

unieważniony

: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych lokalu mieszkalnego nr 20 stanowiącego własność Gminy Wrocław przy ul. Brzeskiej 3 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/42/2019/G

Data otwarcia: 2019-08-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08

unieważniony

2019-07-15: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/39/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-26

Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02

rozstrzygnięty

2019-07-10: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/34/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-29

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

unieważniony

2019-07-09: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ćwiczebnej 7 – 9 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-24

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26

rozstrzygnięty

2019-07-04: Wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotłowni gazowej na węzeł cieplny oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/45/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23

unieważniony

2019-06-18: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. T. Kościuszki 175, I. Prądzyńskiego 25 i I. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/35/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-18

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30

unieważniony

2019-06-17: Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6, ul. S. Chudoby 8, ul. S. Chudoby 13, ul. S. Chudoby 14, ul. S. Chudoby 15, ul. Brzeska 27, ul. Brzeska 29, ul. I. Prądzyńskiego 35 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16

unieważniony

2019-06-14: Wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotłowni gazowej na węzeł cieplny oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/28/2019/G

Data otwarcia: 2019-07-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03

unieważniony

2019-06-03: Przebudowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym przy ul. Oskara Minkowskiego 2-10 we Wrocławiu, znak postępowania WM/SZP/PN/25/2019/G

Data otwarcia: 2019-06-24

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-09

rozstrzygnięty

2019-05-15: Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Centralnej 30 oraz ul. Świątnickiej 11, znak postępowania: WM/SZP/PN/26/2019/G

Data otwarcia: 2019-06-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-21

rozstrzygnięty

2019-05-10: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. R. Traugutta 80a, znak postępowania: WM/SZP/PN/27/2019/G

Data otwarcia: 2019-06-10

Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

rozstrzygnięty

2019-04-26: Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2019/S

Data otwarcia: 2019-05-15

Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-14

rozstrzygnięty

2019-04-24: znak postępowania: WM/SZP/PN/11/2019/G, Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Data otwarcia: 2019-05-17

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21

unieważniony

2019-04-17: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/23/2019/G

Data otwarcia: 2019-05-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/21/2019/G

Data otwarcia: 2019-05-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29

rozstrzygnięty

2019-04-11: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/16/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-29

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17

rozstrzygnięty

2019-04-10: Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/US/19/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-17

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-23

rozstrzygnięty

2019-04-01: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/24/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-15

rozstrzygnięty

2019-03-28: Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/20/2019/S

Data otwarcia: 2019-04-24

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-25

unieważniony

2019-03-22: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/22/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-01

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-07

rozstrzygnięty

: Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/13/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-01

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03

rozstrzygnięty

2019-03-15: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/17/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-10

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/14/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-08

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-25

rozstrzygnięty

: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-25

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/8/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-30

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/12/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11

unieważniony

2019-03-13: Wykonanie dokumentacji projektowych remontu i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/7/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17

rozstrzygnięty

: Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/15/2019/G

Data otwarcia: 2019-04-02

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-18

rozstrzygnięty

2019-02-27: Zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Brzeskiej – Stacha Świstackiego – Stanisława Więckowskiego we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/1/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-15

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04

rozstrzygnięty

2019-02-26: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/18/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

2019-02-14: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/115/2018/G

Data otwarcia: 2019-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-07

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/109/2018/G

Data otwarcia: 2019-03-04

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03

unieważniony

: Remont lokalu użytkowego (pustostanu) stanowiącego własność Gminy Wrocław położonego w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Parkowej 38-40 nr 3, znak postępowania: WM/SZP/PN/9/2019/G

Data otwarcia: 2019-03-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

2019-02-13: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, znak postępowania: WM/SZP/PN/2/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-21

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-11

rozstrzygnięty

2019-02-12: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/6/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19

rozstrzygnięty

: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/108/2018/G

Data otwarcia: 2019-02-27

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04

rozstrzygnięty

2019-01-24: Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/112/2018/G

Data otwarcia: 2019-02-12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06

rozstrzygnięty

2019-01-18: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/5/2019/G

Data otwarcia: 2019-02-05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28

rozstrzygnięty

2019-01-03: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap) znak postępowania: WM/SZP/PN/104/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-22

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13

rozstrzygnięty

2018-12-14: Zaprojektowanie i budowa dwóch osłon śmietnikowych oraz siłowni terenowej z drogą wewnętrzną we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Kleczkowska – Zegadłowicza – Kraszewskiego – Struga we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/114/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-07

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08

rozstrzygnięty

: Wykonanie dokumentacji projektowych na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia, znak postępowania: WM/SZP/PN/111/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-03

Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15

unieważniony

2018-12-05: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/106/2018/S

Data otwarcia: 2018-12-13

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18

rozstrzygnięty

2018-12-03: Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Ołbin, znak postępowania: WM/SZP/PN/107/2018/G

Data otwarcia: 2019-01-09

Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-07

rozstrzygnięty