KAWKA

Do 27 kwietnia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na wymianę węglowych pieców na proekologiczne.

Kto jeszcze zastanawia się nad zmianą ogrzewania na proekologiczne ma czas do kwietnia by skorzystać z programu KAWKA. To program realizowany z budżetu Gminy Wrocław przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, który ma na celu trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych stałych źródeł ciepła i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi systemami ogrzewania (podłączenie do miejskiej sieci, ogrzewanie gazowe, elektryczne, odnawialne źródła energii). Z dofinansowania do 70% na każdy wniosek do 12 tys. zł mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami  lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych na terenie Wrocławia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków ubiegania się o dofinansowanie

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
1.       trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii,
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

2.      podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;

3.      instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,   związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;

4.      termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.
Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018 oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 27 kwietnia 2018 r.

Wnioski można:
·        składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław,  pok. 403 lub
·        przesłać na adres:
Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10;
50-031 Wrocław.

Informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
·        Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403 lub
·        pod numerami telefonu: 71-777-91-00 i 71-777-77-77

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/