Kontakt

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

kontakt e-mail: biuro@wm.wroc.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA SPÓŁKI:
UL. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW

godziny otwarcia 7.30 – 15.30
Kancelaria 7.00 – 17.30
tel. 71 323 57 10
Sekretariat tel. 71 323 57 00

Pełnomocnik ds. Kontaktów  z Klientem Ewa Gorzkowska tel. 71 323 57 02, kom. 722 120 105 ewa.gorzkowska@wm.wroc.pl
Informacje dla mediów Katarzyna Galewska tel. 71 323 57 11, kom. 722 120 111 katarzyna.galewska@wm.wroc.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Katarzyna Schmidt-Kwiecińska ochronadanych@wm.wroc.pl
SIEDZIBA KOMÓRKA TELEFONY
ul Mikołaja Reja 53-55 Zespół Księgowej Obsługi Zasobu 71 323 57 57
Zespół ds. Zarządzania Operacyjnego i Kontrolingu 71 323 57 70

71 323 57 71

Sekcja ds. Regulacji Prawnych Nieruchomości 71 323 57 44
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 

71 323 57 19

71 323 57 17

Kadry 71 323 57 12
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63a Zespół Techniczno-Inwestycyjny 71 326 41 27
Zespół Remontowo-Rozbiórkowy 71 326 41 21
Zespół ds. Windykacji 71 326 41 52
– sprawy sądowe 71 326 41 17 (23)
– ulgi w spłacie zadłużenia 71 326 41 12 (16)
– postępowania egzekucyjne 71 326 41 04

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że od nowego roku siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka, Galla Anonima i Curie-Skłodowskiej zostają przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!