Nieruchomości Spółki

Nieruchomości Spółki – Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Oferty sprzedaży, wynajmu, dzierżawy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami.

Zarząd Spółki Wrocławskie Mieszkania ogłasza zamiar sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63a, obręb Plac Grunwaldzki, AM- 32 – działka nr 48/4 o powierzchni 813 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00169356/2.

Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości przy ul. Curie- Skłodowskiej

budynek przy ul. Skłodowskiej na sprzedaż

 

Zarząd Spółki Wrocławskie Mieszkania ogłasza zamiar sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu  przy ul. Mikołaja Reja 53-55,  obręb Plac Grunwaldzki, AM-15, składającej się z działek nr 21/1 i 29/5 o łącznej powierzchni 1326 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00147850/5.

Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości przy ul. Reja 53-55

budynek przy ul. Reja na sprzedaż

Szczegółowych informacji udzielają

Katarzyna Galewska, tel. 71 323 57 11, 722 120 111, e-mail: katarzyna.galewska@wm.wroc.pl

Sylwia Suwada-Czubaj, tel. 71 323 57 70, e-mail: sylwia.suwada-czubaj@wm.wroc.pl