Tereny zewnętrzne i garaże

Zadania realizowane przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania na terenach zewnętrznych  obejmują czynności w zakresie utrzymania  prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego tych terenów oraz czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

 1. Bieżące naprawy i konserwacja oraz okresowe kontrole stanu technicznego komunikacji wewnętrznej oraz obiektów małej architektury:
 • dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, miejsc postojowych,
 • oświetlenia zewnętrznego,
 • piaskownic, placów zabaw,
 • ławek, trzepaków, ogrodzeń.
 1. Kompleksowe zagospodarowanie podwórek i wnętrz międzyblokowych:
 • sporządzenie dokumentacji,
 • uzyskanie wymaganych pozwoleń,
 • realizacja inwestycji.
 1. Pielęgnacja zieleni:
 • pielęgnacja drzew i krzewów: przycinanie gałęzi, prześwietlanie,
 • wykonywanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów,
 • koszenie traw i przycinanie żywopłotów,
 1. Dzierżawa podwórek, wnętrz blokowych, działek geodezyjnych z przeznaczeniem na:
 • miejsca gromadzenia odpadów,
 • ogródki warzywno-kwiatowe,
 • miejsca postojowe,
 • tymczasowe zaplecza budowy,
 • wykonanie docieplenia budynków.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!