Tereny zewnętrzne i garaże

Zadania realizowane przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania na terenach zewnętrznych  obejmują czynności w zakresie utrzymania  prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego tych terenów oraz czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

 1. Bieżące naprawy i konserwacja oraz okresowe kontrole stanu technicznego komunikacji wewnętrznej oraz obiektów małej architektury:
 • dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, miejsc postojowych,
 • oświetlenia zewnętrznego,
 • piaskownic, placów zabaw,
 • ławek, trzepaków, ogrodzeń.
 1. Kompleksowe zagospodarowanie podwórek i wnętrz międzyblokowych:
 • sporządzenie dokumentacji,
 • uzyskanie wymaganych pozwoleń,
 • realizacja inwestycji.
 1. Pielęgnacja zieleni:
 • pielęgnacja drzew i krzewów: przycinanie gałęzi, prześwietlanie,
 • wykonywanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów,
 • koszenie traw i przycinanie żywopłotów,
 1. Dzierżawa podwórek, wnętrz blokowych, działek geodezyjnych z przeznaczeniem na:
 • miejsca gromadzenia odpadów,
 • ogródki warzywno-kwiatowe,
 • miejsca postojowe,
 • tymczasowe zaplecza budowy,
 • wykonanie docieplenia budynków.

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15