Akty prawne

Spółka Wrocławskie Mieszkania  działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030);
  2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 nr 45 poz. 236);
  3. Uchwały nr XI/226/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Spółki Wrocławskie Mieszkania;
  4. Zarządzenia Nr 10012/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie powierzenia spółce Wrocławskie Mieszkania czynności zarządzania na zasobie nieruchomości, zmienionego zarządzeniem Nr 116/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2010r.
  5. Umowy Spółki z dnia 2 października 2007 r. (akt notarialny Rep. A nr 4798/2007), z późniejszymi zmianami;
  6. Regulaminu Organizacyjnego oraz innych wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady organizacyjnego funkcjonowania Spółki.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!