Najem lokalu na działalność gospodarczą

Lokale użytkowe na działalność gospodarczą, wynajmowane są w drodze przetargów.

Przetargi ustne – polegają na ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu. Wygrywa ten, kto zaproponował najwyższy czynsz miesięczny (licytujemy kwoty netto do których doliczony będzie podatek VAT i opłaty eksploatacyjne za media). Jest to najczęstsza forma przetargu.

Przetargi pisemne ofertowe – oferent (osoba lub firma biorąca udział w przetargu) składa zamkniętą kopertę z ofertą  i dołączonymi dokumentami firmowymi, itp. Przetarg jest dwuczęściowy. Podczas części jawnej przetargu komisja przetargowa weryfikuje oferty pod względem formalnym tzn. sprawdza zgodność ofert z warunkami podanymi w ogłoszeniu (czy proponowana działalność jest zgodna z branżą, czy proponowany czynsz jest wyższy od czynszu wywoławczego, czy oferta zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu informacje i dokumenty).

Tylko oferty zgodne z ogłoszeniem i kompletne mogą być zakwalifikowane do dalszej części przetargu. Podczas części niejawnej przetargu komisja, dokładnie analizuje zakwalifikowane oferty, ocenia, porównuje z innymi i dokonuje wyboru najlepszej – według kwalifikacji punktowej. Kryteria wyboru ofert podawane każdorazowo w ogłoszeniu to m.in. wysokość czynszu (zazwyczaj 50% punktów), doświadczenie w prowadzeniu proponowanej działalności lub dorobek artystyczno-rzemieślniczy, wiarygodność oferenta.

Wygrywa oferta z najwyższą łączną punktacją (nawet jeśli nie proponuje najwyższego czynszu).

Przetargi pisemne organizujemy na lokale w atrakcyjniejszych lokalizacjach, np. Rynek Psiego Pola i okolice oraz w przypadkach, kiedy priorytetem jest zgodność rodzaju działalności z założeniami rozwoju miasta na danym obszarze, np. w związku z rewitalizacją Ryneczku Psiego Pola, np. galerie, gastronomi, kawiarnie z księgarnią.

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15