Ogródki gastronomiczne – tryb i zasady ich organizowania i prowadzenia:

Na gruncie Gminy Wrocław pozostającym w obszarze zarządzania przez Wrocławskie Mieszkania  Sp. z o.o. wniosek należy składać w spółce.

Zasady reguluje  Zarządzenie 6533/17 Prezydenta Wrocławia

Każda lokalizacja ogródka gastronomicznego na terenie miasta Wrocławia oraz jego wygląd (forma zadaszenia i wyposażenia, kolorystyka itp.), a także zmiany wprowadzone w trakcie użytkowania, wymagają zawsze akceptacji plastyka miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa (patrz Załącznik nr1 Zarządzenia 6533/17) i uwzględnienia w umowie na organizację ogródka gastronomicznego. Taka akceptacja wymagana jest również w przypadku informacji, że ogródek pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłorocznego.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!