Pozostałe zamówienia publiczne

2020-09-07: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowej 5-letniej kontroli obiektów budowlanych, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Data otwarcia: 2020-09-14

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22

rozstrzygnięty

2020-09-03: Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania przeglądu budowlanego 5-letniego

Data otwarcia: 2020-09-09

Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-07

unieważniony

2020-09-02: Informacja o zamówieniach udzielonych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2020-08-31: Świadczenie usług w zakresie wykonania okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych będących własnością Gminy Wrocław

Data otwarcia: 2020-09-07

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14

rozstrzygnięty

2020-08-25: Zapytanie ofertowe – przegląd instalacji gazowych

Data otwarcia: 2020-08-31

Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-07

ogłoszony

2020-05-28: Świadczenie usług w zakresie dostawy piasku do piaskownic znajdujących się na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław

Data otwarcia: 2020-06-02

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05

rozstrzygnięty

2020-04-28: Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze szaletów publicznych we Wrocławiu:

Data otwarcia: 2020-04-29

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-04

rozstrzygnięty

2020-03-20: Postępowanie na usługi transportowe na terenie Wrocławia

Data otwarcia: 2020-04-01

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-04

rozstrzygnięty

2020-02-19: Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę 18 urządzeń wielofunkcyjnych

Data otwarcia: 2020-03-13

ogłoszony

2019-04-05: Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu klatek schodowych położonych przy ul. Kamieńskiego 261 i ul. Czajkowskiego 32 we Wrocławiu

ogłoszony

2019-04-04: Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze szaletów publicznych we Wrocławiu

Data otwarcia: 2019-04-10

Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-08

ogłoszony

2018-09-05: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Koreańskiej 1a we Wrocławiu

Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-13

unieważniony

2018-08-16: Świadczenie usług polegających na cieciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław w rejonach C,D,E,J,K,L,M,N Miasta Wrocławia

Data otwarcia: 2018-08-23

Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24

rozstrzygnięty

2018-05-08: Wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych (pustostanów) dla repatriantów

Data otwarcia: 2018-05-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-20

unieważniony

: Roboty budowlane na wykonanie wentylacji lokali mieszkalnych oraz zmianę systemu ogrzewania

Data otwarcia: 2018-05-21

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-09

ogłoszony

2018-04-13: Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych- roboty budowlane

Data otwarcia: 2018-06-04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30

ogłoszony

2018-03-06: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Fundacji Opieka i Troska przy ul. Krzywoustego 310A

Data otwarcia: 2018-03-16

ogłoszony

2018-03-01: Postępowanie na usługi transportowe na terenie Wrocławia

Data otwarcia: 2018-03-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-14

rozstrzygnięty

: Postępowania dot. kompleksowej obsługi szaletów publicznych w wybranych lokalizacjach

Data otwarcia: 2018-03-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-14

rozstrzygnięty

2018-02-27: Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych- roboty budowlane

Data otwarcia: 2018-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-13

unieważniony

2018-02-07: Dostawa piasku do piaskownic położonych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław – rejony C, D, E, J, K, L, M, N

Data otwarcia: 2018-02-15

Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-19

rozstrzygnięty

2017-12-21: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240

ogłoszony

2017-11-08: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Zatorskiej 1-5

Data otwarcia: 2017-11-13

ogłoszony

2017-10-31: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Krynickiej 51 na potrzeby siedziby Klubu Seniora

Data otwarcia: 2017-11-06

Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-25

rozstrzygnięty

2017-10-09: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Przejazdowej 1, ul. Krotoszyńskiej 42, ul. Kaplicznej 4 we Wrocławiu

Data otwarcia: 2017-10-11

ogłoszony

2017-09-15: Remont części pomieszczeń zlokalizowanych w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Gazowej 20, nr dz. 125, AM-7, obręb Tarnogaj

Data otwarcia: 2017-09-25

ogłoszony

2017-09-14: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu, dz. nr 41/1; AM-9; obręb Poświętne

Data otwarcia: 2017-09-22

ogłoszony

2017-07-12: Zapytanie ofertowe na wykonanie cięć pielęgnacyjnych 770 szt. drzew i 695 m2 krzewów rosnących na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L

Data otwarcia: 2017-07-21

Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11

rozstrzygnięty

2017-06-22: Zapytanie ofertowe na wymianę (dostawę wraz z montażem) 237 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych położonych w nieruchomościach Gminy Wrocław

Data otwarcia: 2017-06-28

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-12

unieważniony

2017-05-26: Zapytanie ofertowe na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej

Data otwarcia: 2017-05-31

ogłoszony

: Zapytanie ofertowe na opracowanie i aktualizację audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Gminy Wrocław

Data otwarcia: 2017-06-01

ogłoszony

2017-04-19: Zapytanie ofertowe adresowane dla spółdzielni socjalnych na świadczenie usług porządkowych w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Data otwarcia: 2017-04-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-02

rozstrzygnięty

: Zapytanie ofertowe adresowane dla spółdzielni socjalnych na świadczenie usług transportowych przy użyciu własnych pojazdów z wskazanych lokali gminnych i pomieszczeń do nich przynależnych do wskazanych lokali gminnych i pomieszczeń do nich przynależnych stanowiących własność Gminy Wrocław, zwanej w dalszej części „przeprowadzką”.

Data otwarcia: 2017-04-24

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-02

rozstrzygnięty

2017-03-17: Dostawa piasku do piaskownic położonych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław – rejony C, D, E, J, K, L, M, N

Data otwarcia: 2017-03-27

Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-29

rozstrzygnięty

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/