Mikołaja Reja 53-55

KARTA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1326 m2 (0,1326 ha) ,zabudowana budynkiem biurowym
Adres nieruchomości ul. Mikołaja Reja 53-55, Wrocław (50-343), powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, obręb Plac Grunwaldzki (0005), AM -15, Bi – inne tereny zabudowane
Stan prawny nieruchomości Właściciel: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

Działki nr 21/1, 29/5 o łącznej powierzchni 0,1326 ha (WR1K/00147850/5)

Działy III ww. księgi  wolny od wpisów.

Dział IV Hipoteka umowna  3 000 000,00zł  (Spłata kredytu, odsetek w postaci: umownych odsetek od niewykorzystanego kredytu; umownych odsetek od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu należności głównej lub zadłużenia odsetkowego; prowizje i opłaty wynikające z umowy kredytu; przyznane koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego; umowa kredytu nr 27 1020 5226 0000 6096 0157 5018 z dnia 17.03.2016r.

Dokumentacja fotograficzna
Przeznaczenie

wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, przyjętego uchwałą nr  l/1467/10 z 20 maja 2010r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem Przedmieście Odrzańskie i Piaskowe SR. Przedmieście Odrzańskie i Piaskowe SR  należy do zespołów urbanistycznych śródmiejskich.
Media Działka 21/1 posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej natomiast działka 29/5 posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej
Opis nieruchomości/walory nieruchomości Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym jedno i dwukondygnacyjnym,  dwubryłowym, częściowo podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej  (ściany nośne z cegły lub bloczków betonowych) wraz z częścią parterową przebudowaną z budynku gospodarczego, połączone ze sobą funkcjonalnie oraz dwoma wiatami (murowaną o konstrukcji betonowej stropodachem z płyt korytkowych i stalową wspartej na słupach stalowych).

Budynek biurowy wybudowany w latach 60 XX w.:

powierzchnia użytkowa 1019 m2
w tym przebudowana 884,90 m2
powierzchnia netto 1145 m2
powierzchnia zabudowy 700 m2
powierzchnia całkowita 941,90 m2
kubatura 4480 m3

W piwnicy znajduje się kotłownia, pomieszczenia techniczne oraz archiwum.

Strop nad piwnicą masywny, żelbetowy, nad parterem masywny.

Schody dwubiegowe betonowe. Ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej lub z bloczków gazobetonowych lub pustaków. Stropodach nad budynkiem biurowym jednospadowy płaski, z elementów prefabrykowanych, wentylowany, pokrycie z papy na lepiku. Tynki zewnętrzne szorstkie, cementowo-wapienne.

Tynki wewnętrzne gładkie, cementowo-wapienne, gładzie gipsowe.

W pomieszczeniach biurowych panele podłogowe, wykładziny dywanowe lub płytki ceramiczne. Okna PCV.

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, ogrzewania etażowego w ramach poszczególnych lokali (kotłownia gazowa w piwnicy), teletechniczną, odgromową, klimatyzacji (serwerownia i sala konferencyjna), wentylacyjną, p-poż, monitoringu.

 

Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej części miasta Wrocławia, ze względu na lokalizację,  dobre skomunikowanie z wylotowymi trasami z Wrocławia oraz łatwy dostęp do komunikacji publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa zarówno przedwojenna jak i budynki nowo wybudowane, a także tereny ogródków działkowych. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, apteki, placówki Poczty Polskiej, centra biznesowe i handlowe.

 

Dodatkowe informacje Do Nieruchomości 21/1 opisanej w niniejszej Karcie przylega działka 21/2 obręb Plac Grunwaldzki, AM-15, o powierzchni 87 m2 (0,0087ha) , dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00168289/4, stanowiącą obecnie własność Gminy Wrocław, będącą jednakże przedmiotem aportu, mającego pokryć podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie wszczętej przez Gminę Wrocław procedury

 

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!