Przydział lokalu – zasady

Szczegółowe zasady regulujące przyznawania lokali stanowiących zasób Gminy Wrocław określa Uchwała nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Rozpatrywaniem wniosków oraz przydziałem lokali komunalnych zajmuje się Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 1-8 .

Spółka Wrocławskie Mieszkania nie rozpatruje wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Wszelkie informacje w tym zakresie udziela Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego.

Załatwianie wszelkich spraw związanych z lokalami mieszkalnymi komunalnymi rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku dla osób starających się o lokale:

  • socjalne – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej/życiowej,
  • lokal do remontu wykonywany na koszt przyszłego najemcy – w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych,
  • o najem lokalu zamiennego w zamian za dotychczas zajmowany,
  • zamianę lokali między kontrahentami.

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!