Rusza kompleksowy program poprawy powietrza w mieście

Nawet 20 tysięcy złotych na likwidację pieca wraz z wymianą okien oraz zwolnienie z czynszu w mieszkaniach komunalnych, ponadto nawet 4 tysiące złotych rocznie dopłaty do rachunków i spotkania z doradcami energetycznymi na osiedlach – tak Wrocław zamierza walczyć ze smogiem. Do 2024 roku miasto przeznaczy 330 mln złotych na działania związane z likwidacją pieców.

Projekt walki ze smogiem zakłada do zlikwidowanie do końca 2024 roku wszystkich pieców pozaklasowych w miejskim zasobie komunalnym.

Z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Wrocławską wynika, że we Wrocławiu jest 20 035 lokali ogrzewanych piecami na paliwa stałe. W tej liczbie uwzględniono lokale znajdujące się w budynkach stuprocentowo miejskich (4 603), lokale w zasobie mieszanym, czyli budynkach, w których część mieszkań jest prywatna (2784), a część gminna (6 815) oraz liczbę domów jednorodzinnych, których właściciele także powinni wymienić piece do 2024 lub 2028 roku, w zależności od rodzaju posiadanego kotła (5 833).

Nowa Kawka plus – bez wkładu własnego

Aby zmobilizować mieszkańców do likwidacji pieców Urząd Miejski Wrocławia opracował nowe zasady programu Kawka plus. Zamiast dotychczasowej dopłaty wynoszącej do 70% kosztów wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła dopłata obejmie całość ponoszonych kosztów. Co istotne, atrakcyjność Kawki plus będzie spadać wraz upływem lat. Dopłaty tej wysokości będzie można otrzymać jedynie do końca 2021 roku. Później kwota będzie sukcesywnie maleć do 8 tysięcy zł w 2024 roku. Termo Kawka i Kawka Plus – czyli nawet do 20 tys. zł dopłaty

Nowym pomysłem urzędników jest dodatkowe wsparcie tych, którzy w przeszłości, korzystając z odsłony rządowej lub miejskiej Kawki, sami zlikwidowali swoje piece lub zamierzają to zrobić teraz, korzystając z tego programu. Ci mieszkańcy, w ramach nowego programu Termo Kawka, mogą otrzymać dotację na 100% poniesionych kosztów w wysokości do 5 tysięcy zł, na wymianę starej, nieszczelnej stolarki okiennej. Program będzie obowiązywać w latach 2020–2024.


Bez czynszu w lokalach komunalnych – nawet 15  tys. zł oszczędności

Kolejną zachętą dla najemców lokali komunalnych, którzy sami zdecydują się zlikwidować piec – jeśli ten nie będzie usuwany przez miejskich zarządców (ZZK, WM) – jest zawieszenie opłat czynszowych na dwa lata, oraz obniżenie go o w kolejnych latach. Mieszkańcy będą mogli w ten sposób zaoszczędzić nawet 15 tys. zł. Zwolnienie z czynszu będzie można uzyskać do końca 2022 roku (maksymalnie na 24 miesiące), a pięćdziesięcioprocentową ulgę do końca 2025 roku.

Dopłaty do rachunków – nawet do 4 tysięcy zł

Zmiany obejmą także zapisy dotychczasowego Lokalnego Programu Osłonowego. Dzięki, działającemu od 2018 roku programowi, dopłatami do rachunków objęci są najmniej zamożni mieszkańcy, którzy zdecydowali się zlikwidować swój stary piec. Po zmianie systemu ogrzewania w ramach dopłaty do rachunków można otrzymać nawet 4 tysięcy zł rocznie. W tym programie poszerzona zostanie grupa osób mogących z niego skorzystać o tych, którzy wymienią piec na ogrzewanie elektryczne nieakumulacyjne.

Bez kopciuchów w 100% zasobie komunalnym do 2024 roku

Najwięcej lokali z piecami znajduje się w rejonie Starego Miasta czy Śródmieścia. Poza zachęcaniem mieszkańców lokali prywatnych do zmiany systemu ogrzewania, wykonywane będą zmiany systemu ogrzewania w lokalach gminnych. Na wykonanie tego zadania miasto ma 5 lat. Program będzie realizowany pakietowo, czyli przetargami i pracami obejmowanych będzie kilka kamienic jednocześnie. Dodatkowo poza hurtową likwidacją pieców w kamienicach, przeprowadzone zostaną prace w ramach tzw. Podstawowego Pakietu Termomodernizacyjnego. M.in. poza wymianą pieców, będą „uszczelniane” całe budynki m.in. poprzez wymianę stolarki okiennej czy niezbędne remonty stropów. Operatorzy tych prac, czyli miejscy zarządcy – Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania, otrzymają niezbędne wsparcie zarówno kadrowe, jak i finansowe.Wymiany pieców będą prowadzone również w porozumieniu z Fortum, które tam, gdzie to technicznie możliwe, udostępni przyłącza sieci ciepłowniczej. Harmonogramy podłączeń do sieci budynków stuprocentowo gminnych będą wcześniej prezentowane mieszkańcom kamienic.

Doradcy Energetyczni w terenie

Ważnym działaniem wspierającym cały proces likwidacji kopciuchów będzie praca Doradców Energetycznych. Poza punktem konsultacyjnym przy ul. Hubskiej 8-16, doradcy będą pracowali na wrocławskich osiedlach. Kontaktując się z zarządcami, uczestnicząc w spotkaniach wspólnot, będą pomagali mieszkańcom przejść proces wymiany pieca.

Czyste Powietrze – niezbędne są zmiany

Czyste Powietrze to rządowy program likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Polska otrzymała z Unii Europejskiej ponad 100 miliardów zł na wymianę pieców w latach 2020–2029. Jednak trudności proceduralne oraz niewielka grupa osób mogących korzystać z tych środków świadczą o pilnej potrzebie zmian w zapisach programu. Dotąd wykorzystano jedynie 1 miliard zł, dlatego prezydent Wrocławia przesłał do Ministerstwa Środowiska prośbę o aktualizację programu wraz z zakresem proponowanych zmian.
W opinii ekspertów niezbędne jest także uruchomienie zapowiadanego przez rząd programu skierowanego do mieszkańców zasobu wielorodzinnego wraz z szerokim pakietem termomodernizacyjnym.

Kampania społeczna, kolegia antysmogowe i Ekopatrole

Elementem uzupełniającym szeroką ofertę będzie kampania społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na konieczność wymiany pieców. Specjalne listy z apelem Prezydenta Wrocławia będzie można znaleźć w skrzynkach pocztowych, a najważniejsze informacje zostaną umieszczone na specjalnie tworzonym portalu www.zmienpiec.pl. Na uruchamianej od stycznia stronie każdy zainteresowany znajdzie szereg praktycznych informacji dot. wymiany pieca czy pozyskania dotacji.

Zgodnie z decyzją Jacka Sutryka w Urzędzie Miejskim Wrocławia raz w miesiącu będą się odbywać „kolegia smogowe”, monitorujące postęp prac nad likwidacją pieców. Notatki z tych spotkań, podobnie jak z kolegiów prezydenckich, będzie można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMW (www.bip.um.wroc.pl).

W ramach działań kontrolnych w kolejnym sezonie grzewczym na wrocławskich ulicach pojawią się Ekopatrole sprawdzające to, czym w piecach palą mieszkańcy. W 2018 roku specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili blisko 4,4 tys. kontroli, wystawiając 115 mandatów na kwotę prawie 25 tys. zł. W tym roku (do 30 października) przeprowadzono 3803 kontrole, podczas których wystawiono 164 mandaty na kwotę prawie 44 tys. zł.

Strażnicy Miejscy do tej pory użytkowali jednego drona badającego skład dymu. Już wkrótce Ekopatrol będzie miał do dyspozycji w sumie 5 takich wyspecjalizowanych urządzeń, wyposażonych w czujniki i kamery. Dzięki temu kontrole będą mogły być jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne.

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, na terenie Wrocławia już dziś nie można palić m.in. węglem brunatnym, mułem i flotem węglowym oraz biomasą powyżej 20% wilgotności.

Pozostałe działania antysmogowe

W ramach prac nad poprawą jakości powietrza we Wrocławiu niezbędne są także działania obejmujące pozostałe źródła zanieczyszczenia powietrza – komunikacyjne i smog napływowy. Źródła te opowiadają za mniejszy procent zanieczyszczeń, niż niska emisja, jednak nie można ich pominąć. W stolicy Dolnego Śląska te działania prowadzone są konsekwentnie od lat i związane są z kilkoma głównymi obszarami. Do katalogu naszych działań zaliczyć należy m.in.:

  • budowę nowych tras transportu zbiorowego (trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice)
  • rezygnację z wakacyjnych rozkładów jazdy oraz zwiększanie częstotliwości i wydłużanie linii autobusowych, głównie w kierunku intensywnie zamieszkiwanych osiedli mieszkaniowych oddalonych od centrum
  • poprawa stanu torowisk – do końca 2024 roku MPK planuje wydać na remonty torowisk nawet 200 mln zł
  • integracja miejskiego i aglomeracyjnego transportu zbiorowego (funkcjonowanie i budowa nowych parkingów PnR oraz finansowe wsparcie dla kolei aglomeracyjnej – teraz mamy 24 parkingi, kolejnych 5 planowanych jest do realizacji do 2021 roku)
  • rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej (obecnie we Wrocławiu mamy 1166 km tras przyjaznych rowerzystom, do 2023 roku powstanie 50 km kolejnych dróg)
  • wymiana taboru MPK (pod koniec 2019 roku przyjechało 50 nowych autobusów spełniających normę euro6,
  • wspieranie autobusowych i kolejowych połączeń aglomeracyjnych
  • dodatkowe zmywanie jezdni w sezonie letnim ograniczające unoszenie pyłów z dróg – 353 km dróg zmywanych raz w tygodniu
  • zwiększanie świadomości wpływu emisji komunikacyjnej na jakość życia – współpraca z gminami ościennymi Wrocławia.

Jakość powietrza w mieście podnoszą także działania w obszarze zieleni. We Wrocławiu rocznie nasadza się ok. 2,5–3 tysięcy drzew, 35–40 tysięcy krzewów, a dodatkowo jesienią 250 tysięcy kwiatów cebulowych.   Ponadto, w szkołach od wielu lat działa program „Szare na zielone” (wzięło w nim udział już 130 placówek), w ramach którego prowadzone są nasadzenia, tworzone ogródki przyszkolne, warzywne, motylarnie, ogrody deszczowe, a w tym roku szkoły dodatkowo będą obsadzane roślinami oczyszczającymi powietrze w ramach programu zabluszczania szkół. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”. Dzięki nim, podczas prowadzonych prac budowlanych, drzewa są lepiej chronione. W ramach unijnego programu Grow Green powstaje we Wrocławiu 7 parków kieszonkowych i zielona ulica.

Katalog działań wspierających poprawę powietrza którym oddychamy jest bardzo duży. Znajdują się w nim zarówno działania systemowe (np. obniżka podatku za zainstalowanie odnawialnych źródeł energii) czy działania edukacyjno-informacyjne (np. podczas corocznego sadzenia drzew w ramach cieszącej się wielką popularnością akcji „WROśnij we WROcław”).

Źródło: Biuro Prasowe UM Wrocławia


Szanowni Mieszkańcy,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników spółki,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do załatwiania spraw w drodze kontaktów telefonicznych i mailowych z pracownikami spółki. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Uzgodnienia płatności, windykacja: 71 326 41 11

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/