Ochrona danych osobowych

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Reja 53-55, jest administratorem danych zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997  r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Dane osobowe, będące w posiadaniu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., są przetwarzane są w celu realizacji obowiązków określonych przepisami prawa (tj. wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm.) oraz ustawy z dnia 31 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksy cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.).

Spółka pozyskała dane osobowe od osób, których dotyczą, oraz z innych źródeł.

Najemcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, mają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych.